Přijímací řízení

Termín přijímacích zkoušek - II. kolo

Dne 8. 6. 2017 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení.

Přesné datum a čas konání bude uveřejněno na webových stránkách školy, uchazeč obdrží informace spolu s dalšími podrobnostmi také ve zvacím dopise k přijímacím zkouškám.

Kritéria a další informace k jednotlivým oborům zde

Přihlášky, včetně potvrzení školy a lékaře, odevzdávejte na střední školu do 28. 8. 2017.

Školné a studijní prospěchové slevy

Školné činí pro školní rok 2017/18  16 800 Kč ročně. Možnost studijních prospěchových slev se pohybuje od 500 Kč do 1 500 Kč (dle smlouvy o studiu).

Přihlášky ke studiu

Tiskopisy přihlášek pro PZ na jaře 2017 jsou ke stažení zde:

  • denní studium - ke stažení v PDF, XLSX
  • dálkové studium - ke stažení v PDFXLSX

Zájemci o studium na naší škole se mohou dohodnout na telefonním čísle u ředitele školy: 739 613 669 - Mgr. Libuše Livňanská.

Počty přijímaných studentů:

  • Technické lyceum - bude přijato 30 studentů
  • Bezpečnostně právní činnost - bude přijato 49 studentů
  • Veřejnosprávní činnost - bude přijato 15 studentů
  • Bezpečnostní služby - bude přijato 8 studentů (distanční studium)

Informace MŠMT ČR

Vyhláška č. 353/2016 Sb. - vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Aktuální informace CERMAT

Ilustrační didaktické testy naleznete zde