form pr2018    

"Přijímačky"

na jakoukoli střední školu jsou důležitou životní etapou každého žáka.

Touto stránkou vám chceme pomoci se v přijímacím
řízení orientovat.

 

 

 

 

 

Ředitel školy Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 pro obory:

Obor: Bezpečnostně právní činnost - denní studium - předpokládaný počet žáků pro přijetí: 60
Kód:

68-42-M/01.

Název ŠVP:     

Ochrana osob a majetku

Obor: Veřejnosprávní činnost - denní studium - předpokládaný počet žáků pro přijetí: 30
Kód:

68-43-M/01. Obor VSČ se otvírá pouze na středisku Malé Svatoňovice při počtu min. 10 přijatých uchazečů.

Název ŠVP:     

Právní administrativa


Obor: Bezpečnostní služby - dálkové (distanční) studium - předpokládaný počet žáků pro přijetí: 10
Kód:

68-42-L/51. Obor bude možno studovat pouze na škole BPA M. Svatoňovice, a to při minimálním počtu
5 přijatých uchazečů. 

Název ŠVP:     

Bezpečnostní služby

Obor: Technické lyceum - denní studium - předpokládaný počet žáků pro přijetí: 30
Kód:

78-42-M/01. TENTO OBOR BUDE MOŽNO STUDOVAT UŽ JEN NA ŠKOLE BPA PRAHA při 
minimálním počtu 15 přijetých uchazečů.

Název ŠVP:      Technické lyceum
   


 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami:

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, na základě něhož může být takovému uchazeči prodloužena doba konání jednotné přijímací zkoušky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).

Uchazeči o studium z jiných zemí:

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí NA JEJICH ŽÁDOST (podle §20 odst. 4 školského zákona) přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem.

Termíny přijímacího řízení - 1. kolo:

  1. termín - 12. dubna 2019
  2. termín - 15. dubna 2019
  • Termín je závislý na tom, zda si uchazeč vybere naši školu na přihlášce jako první, nebo druhou v pořadí.  
  • Testy fyzické zdatnosti budou uchazeči vykonávat ve stejném dni, který si na přihlášce sami zvolí pro jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M. 

 

Podrobné informace (dle MŠMT) k přijímacímu řízení naleznete na těchto stránkách.

Ukázkové zkušební testy naleznete na této stránce

Pro další informace klikněte na odkaz: kritéria přijímacího řízení

Aktuality

Chyba v bodovém hodnocení kondičních testů

Omlouváme se za špatné sdělení celkového počtu bodů z kondičních testů konaných dnes - 12.4.2019....

+ více

Sbírka "na schod" nové rozhledny Žaltman

Ředitel Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice Mgr. Karel Brát vyhlašuje sbírku "na schod"...

+ více

Termíny ústních a praktických MZ

Ředitel školy BPA v Malých Svatoňovicích vyhlašuje následující termíny maturitních zkoušek:

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola