form pr2018    

"Přijímačky"

na jakoukoli střední školu jsou důležitou životní etapou každého žáka.

Touto stránkou vám chceme pomoci se v přijímacím
řízení orientovat. 

Po dobu koronavirové krize sledujte prosím aktuální
a stále doplňované informace o PŘ 
v odkazu COVID-19

 

 

I. kolo přijímacího řízení

 

Ředitel školy Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 pro obory:

Obor: Bezpečnostně právní činnost - denní studium - předpokládaný počet žáků pro přijetí: 60
Kód:

68-42-M/01.

Název ŠVP:     

Ochrana osob a majetku

Obor: Veřejnosprávní činnost - denní studium - předpokládaný počet žáků pro přijetí: 30
Kód:

68-43-M/01. Obor VSČ se otvírá pouze na středisku Malé Svatoňovice při počtu min. 10 přijatých uchazečů.

Název ŠVP:     

Právní administrativaObor: Technické lyceum - denní studium - předpokládaný počet žáků pro přijetí: 30
Kód:

78-42-M/01. Obor bude možno studovat pouze na škole BPA M. Svatoňovice, a to při minimálním počtu
15 přijatých uchazečů.

Název ŠVP:      Technické lyceum
   


 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami:

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, na základě něhož může být takovému uchazeči prodloužena doba konání jednotné přijímací zkoušky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).

Uchazeči o studium z jiných zemí:

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí NA JEJICH ŽÁDOST (podle §20 odst. 4 školského zákona) přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem.

Termíny přijímacího řízení - 1. kolo:

  • Jednotná přijímací zkouška z oborů Český jazyk a literatura a Matematika 14. dubna 2020 a 15. dubna 2020.

  • Termín je závislý na tom, zda si uchazeč vybere naši školu na přihlášce jako první, nebo druhou v pořadí.  
  • Testy fyzické zdatnosti budou uchazeči vykonávat ve stejném dni, který si na přihlášce sami zvolí pro jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M. 

Termín doručení přihlášek řediteli školy:  2. března 2020.  

 

Podrobné informace (dle MŠMT) k přijímacímu řízení naleznete na těchto stránkách.

Ukázkové zkušební testy naleznete na této stránce

Pro další informace klikněte na odkaz: kritéria přijímacího řízení

Aktuality

Maturitní zkoušky 2020

Termíny maturitních zkoušek 2020:

+ více

Informace k hodnocení ve 2. pololetí šk. r. 2020

1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází...

+ více

Přijímací řízení 2020

Zveřejňujeme informace k Přijímacímu řízení 2020:

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola