Přihlášky ke studiu odevzdejte v řádném termínu výchovnému poradci na Vaší základní škole nebo doručte osobně či poštou na adresu naší školy. Stále přijímáme přihlášky ke studiu.

Tiskopisy přihlášek pro PZ na jaře 2017 jsou ke stažení zde:

  • denní studium - ke stažení v PDF, XLSX
  • dálkové studium - ke stažení v PDFXLSX

Zájemci o studium na naší škole se mohou dohodnout na telefonním čísle u ředitele školy: 739 613 669 - Mgr. Libuše Livňanská.