Denní studium

Čtyřleté denní studium je určeno žákům, kteří ukončili 9. třídu základní školy. Škola poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 (ŠVP Ochrana osob a majetku)
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 (ŠVP Právní administrativa)
Technické lyceum 78-42-M/01 (ŠVP Technické lyceum - specifický záměr vojenský, ŠVP Technické lyceum - specifický záměr hasičský)

Dálkové studium

Tříleté dálkové studium s maturitou na BPA je určeno absolventům tříletých učebních oborů zakončených výučním listem, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o maturitní zkoušku.

Bezpečnostní služby 68-42-L/51 (ŠVP Bezpečnostní služby)

U všech oborů je studium zakončeno maturitní zkouškou.