Plánovaný počet přijatých žáků: 90

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů:

1. Za hodnocení prospěchu ze ZŠ (15 bodů ze 165 bodů = 9,1%)

2. Za testy fyzické zdatnosti (50 bodů ze 165 bodů = 30,3%)

3. Za jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky (100 bodů ze 165 bodů= 60,6%)

4. Minimum bodů nutných pro přijetí: celkově 37 (z toho 12 z testů fyzické zdatnosti)

 

1) Průměrný prospěch ze základní školy - maximálně 15 bodů

Boduje se přepočtený průměr pololetního vysvědčení 8. třídy společně s pololetním vysvědčením 9. třídy.

   Přesný přehled počtu bodů za výsledný přepočtený průměr:

 kriteria P BP

2) Test fyzické zdatnosti - (kondiční test) - maximálně 50 bodů

Obsahuje Jacikův test, shyby na hrazdě (výdrž ve visu na hrazdě pro dívky), Cooperův test, člunkový běh, skok daleký z místa.

Podrobné informace k disciplínám včetně bodového hodnocení najdete zde.

Kondin testy3

3) Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a Matematiky

maximálně 100 bodů

(50 b. ČJ, 50 b. M).

Tato část ověřuje reálné znalosti žáků v rozsahu učiva ze ZŠ. Ukázka testů společně s informacemi o JPZ najdete zde.

 

O přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

Při rovnosti bodů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí:

1. Počet bodů z kondičních testů

2. Celkový výsledek přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a z Matematiky

3. Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky.

 

Termín doručení přihlášek řediteli školy: 1. března 2022.

 

Přihláška ke studiu

Přihlášku je nutno nechat potvrdit lékařem

Formulář lékařského posudku - ke stažení zde (formulář není závazný, dle rozhodnutí lékaře postačí potvrdit pouze přihlášku ke studiu).

Aktuality

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více

Chyba certifikátu v mobilní aplikaci Bakaláři

Technická podpora systému Bakaláři nás informovala, že od 30. 9. 2021 může docházet v mobilní...

+ více

Dočasné odpojení datových služeb

Z důvodu přemístění anténního přístupového bodu na budově BPA v M. Svatoňovicích pracovníky...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola