Školní řády 

RA7_01 Školní řád
RA7_06 Vnitřní řád domova mládeže
RA7_08 Provozní řád školní jídelny
Provozní a sanitační řád kuchyně
Provozní řád lezecké stěny
Provozní řád posilovny
Provozní řád sportovní haly
Provozní řád tělocvičny
Provozní řád učebny VT
Provozní řád ubytovacího zařízení
Provozní řád venkovního hřiště
Evakuační plán školy
Evakuační plán domova mládeže

Školní vzdělávací programy

ŠVP Právní administrativa (obor Veřejnosprávní činnost, platnost od 1. 9. 2009)
ŠVP Právní administrativa - změny od 1. 9. 2010 (obor Veřejnosprávní činnost, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Právní administrativa - změny od 6. 9. 2013 (obor Veřejnosprávní činnost, platnost od 1. 9. 2010)

ŠVP Ochrana osob a majetku (obor Bezpečnostně právní činnost, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Ochrana osob a majetku - změny od 6.9.2013 (dodatek 1, obor Bezpečnostně právní činnost, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Ochrana osob a majetku - změny od 1.1.2015 (dodatek 2, obor Bezpečnostně právní činnost, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Ochrana osob a majetku - změny od 1.1.2015 (dodatek 3, obor Bezpečnostně právní činnost, platnost od 1. 9. 2010)

ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření vojenské (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření vojenské - změny od 1. 9. 2011 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření vojenské - změny od 2. 9. 2013 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření vojenské - změny od 6. 9. 2013 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2010)

ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření hasičské (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2011)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření hasičské - změny od 2. 9. 2011 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2011)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření hasičské - změny od 2. 9. 2013 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2011)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření hasičské - změny od 6. 9. 2013 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2011)

ŠVP Bezpečnostní služby (obor Bezpečnostní služby, platnost od 1. 9. 2012)

Roční plány

Roční plán 2016/2017

Výchovný poradce a metodik prevence

Prevence rizikového chování