policie

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

(čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou)

ŠVP Ochrana osob a majetku

      pdf ico

Jedním z nabízených oborů vzdělávání je Bezpečnostně právní činnost. Jedná se o 4leté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Absolventi oboru splňují požadavky:

 • Policie České republiky
 • Hasičského záchranného sboru
 • Armády České republiky
 • obecní policie
 • celní správy
 • soukromých bezpečnostních služeb a ostatních složek, které se zabývají ochranou osob a majetku. Pro svou fyzickou zdatnost a speciální dovednosti z profesní sebeobrany jsou absolventi dobře připraveni na pracovní pozice u speciálních jednotek Policie ČR.

Návazné studium:

 • právnické a tělovýchovné fakulty
 • Policejní akademie v Praze
 • Univerzita obrany, fakulta FBI
 • vysoká škola kriminalistiky a kriminologie Ambis
 • UHK sociální patologie apod.

Sportovní kurzy: adaptační, lyžařský, branný, horolezecký, střelecký

Maturitní zkouška:

 • společná část: český jazyk a literatura + cizí jazyk a matematika
 • profilová (školní) část: právo + kriminalistika a bezpečnostní příprava + praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy
 • video z maturitní zkoušky

Škola dále nabízí:

 • výměnné pobyty a zahraniční exkurze
 • stravování a ubytování v areálu školy
 • mimoškolní aktivity (horolezecká stěna, posilovna, sebeobrana, kynologie aj.)
 • odborné poradenství v oblasti fitness a sportu
 • setkávání se s odborníky z praxe
 • brigády s praxí po celý rok

Školné: 18 000 Kč ročně s možností prospěchového stipendia až do výše 20% ročního školného.

Přijeďte se podívat na den otevřených dveří, rádi vás uvidíme!

Informace o přijímacím řízení najdete ZDE.

 

Učební plán:

Všeobecně vzdělávací předměty:

Odborné předměty:

Praktické předměty:

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Aplikovaná psychologie
Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnictví
Technika administrativy
Výpočetní technika
Chemie
Biologie
Občanská nauka
Tělesná výchova

Bezpečnostní příprava
Kriminalistika
Kriminologie
Penologie
Kynologie
Právo

Speciální tělesná výchova (karate, profesní sebeobrana)

 

Vyučovací předmět Počet týdenní hodinové dotace

1. Všeobecně vzdělávací 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Český jazyk a literatura (ČJ) 3 3 3 3 12
1. cizí jazyk – B1 3 3 3 3 12
2. cizí jazyk – A2 3 3 2 0 8
Konverzace v 1. cizím jazyce 0 0 0 2 2
Dějepis (D) 2 2 0 0 4
Občanská nauka (ON) 0 0 2 2 4
Fyzika (F) 3 0 0 0 3
Chemie (CH) 2 2 0 0 4
Biologie a ekologie (BIE) 0 0 2 2 4
Matematika (M) 3 3 3 0 9
Tělesná výchova (TV) 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie (ICT) 2 2 0 0 4
Ekonomika (EK) 0 0 3 0 3
Zeměpis (Z) 2 0 0 0 2
Cvičení z matematiky (CVM) 0 0 0 3 3

2. Odborné 

         
Právo (PR) 3 3 3 3 12
Bezpečnostní příprava (BP) 0 0 3 3 6
Kriminologie (KL) 0 2 0 0 2
Kriminalistika (KR) 0 0 2 2 4
Kynologie (KYN) 0 1 0 0 1
Penologie (PEN) 0 0 0 1 1
Aplikovaná psychologie (APS) 0 3 0 0 3
Speciální tělesná výchova (STV) 4 4 4 4 16
Technika administrativy (TA) 2 2 0 0 4

CELKEM

34 35 32 30 131

 

Aktuality

Odstavení web. verze systému Bakaláři

Z technických důvodů bude v období od neděle 19.9. 2021 do večerních hodin dne 20.9.2021 dočasně...

+ více

Důležité informace k přijímacímu řízení

Přečtěte si nejnovější informace ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

+ více

Pro maturanty důležité!

Nezapomínejte průběžné kontrolovat informace ohledně MZ.

+ více
Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola