Důvody, proč studovat právě na naší škole, mohou být následující:

 

 • 6 hodin tělesné a speciální tělesné výchovy týdně (praktická maturita z profesní sebeobrany)
 • 5 týdenní sportovní kurzy (adaptační, lyžařské, branné, horolezecké, střelecké) více o kurzech zde.
 • výuka dvou cizích jazyků – pokračování v angličtině ze ZŠ, ruština je zde jako druhý povinný jazyk
 • vysoká ICT vybavenost školy – učebny výpočetní techniky, dataprojektory a učitelská PC v každé učebně, připojení všech PC na síť Internet, interaktivní tabule
 • vlastní výukový e-learningový systém – studijní podklady zpracované elektronicky nejen pro běžnou výuku, ale i k využití v domácí přípravě 
 • odborná garance výuky oboru Bezpečnostně právní činnost (Dohoda o spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, dohled nad obsahovou náplní, materiálním i personálním zabezpečením výuky ze strany SPŠ a VPŠ MV v Holešově)
 • propojení teorie s praxí (pravidelná účast žáků na besedách s vybranými odborníky z praxe, návštěva odborných pracovišť PČR, soudní lékařství aj.)
 • kulturní a společenské akce – návštěva divadelních a filmových představení, poznávací výměnné zájezdy (Anglie, Polsko, Rakousko aj.)
 • členství školy v AŠSK – úspěšná účast žáků školy na různých sportovních soutěžích – v oblastních, krajských i republikových kolech
 • ekologická výchova – vedení  žáků k pozitivním postojům v ochraně životního prostředí, účast na soutěžích a aktivitách (třídění odpadu, recyklace), grantové projekty zaměřené na environmentální výchovu a osvětu
 • a mnoho dalších...

 

Aktuality

Pro maturanty důležité!

Žádáme znovu žáky, kterých se v příštím roce týká maturitní zkouška, aby zkontrolovali školní...

+ více

Kritéria PŘ 2021 se nemění

těch zmatků už bylo i tak dost...

+ více

MŠMT k maturitním zkouškám 2021

aneb žádné úlevy nečekejte...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola