Vznik škol BPA

krysta    logo sosoom    logo bpa

 

Na počátku dnešních Bezpečnostně právních akademií stál záměr Josefa Krysty, olympijského reprezentanta a absolventa Karlovy univerzity, založit soukromou školu bezpečnostně právního zaměření.V březnu roku 1992 byla Ministerstvu školství České a Slovenské Federativní Republiky předložena ke schválení pedagogická dokumentace jednotlivých studijních oborů a v dubnu téhož roku byla škola oficiálně zapsána do rejstříku škol. Počáteční název první, tehdy ostravské školy, zněl - Střední odborná škola ochrany osob a majetku (SOŠ OOM).

S tímto pedagogickým záměrem vyjádřilo tehdy souhlas i Ministerstvo vnitra ČSFR.

Výuka byla zahájena v září roku 1992.

Ke změně názvu škol došlo 01. 07. 2012. V té době byly již zřízeny další školy v Malých Svatoňovicích, v Brně, v Plzni a poslední v Praze.

K názvu škol na Bezpečnostně právní akademie vedly zejména tyto skutečnosti:

  • BEZPEČNOST a PRÁVO jsou dvěma základními oblastmi, na které se výuka  všech vyučovaných oborů zaměřuje
  • byl zrušen název původního stěžejního oboru vyučovaného na naší škole – obor OCHRANA OSOB A MAJETKU. Byl přejmenován na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
  • nový název symbolizuje všechny změny, ke kterým ve škole došlo - dostáváme se do další etapy svého vývoje
  • označení AKADEMIE odráží naši snahu poskytovat co nejkvalitnější a moderní vzdělání, které bude pro naše žáky významnou hodnotou v jejich budoucím profesním i osobním životě

Historické mezníky

21. 04. 1992 
SOŠ OOM Ostrava byla zařazena do sítě škol. Akreditaci potvrdilo tehdejší Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy i Ministerstvo vnitra ČSFR.

01. 09. 1992 
Škola zahájila svou činnost v prostorách SOU železničního na Středulinského ulici v Ostravě-Hrabůvce. Byly pronajaty dvě učebny a jedna místnost, která sloužila jako sborovna, sklad skromných pomůcek, šatna i umývárna.

léto 1993 
Během letních prázdnin v roce 1993 byly provedeny rozsáhlé úpravy a rekonstrukce 1. a 5. patra tehdejšího internátu SOU na ulici Moravská v Ostravě-Hrabůvce. Byly vytvořeny nové učebny a kancelářské prostory. V září 1993 tak byla výuka zahájena v prostorách, ve kterých škola sídlila až do prosince 2005.

14. 04. 1997 
SOŠ OOM Ostrava se stala právnickou osobou ve formě s. r. o. a je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.

leden 2006 
Po náročném stěhování změnila škola své sídlo. Výuka byla zahájena v pronajaté historické budově na ulici Sládečkova v Ostravě-Michálkovicích, kde škola sídlí dodnes.

01. 09. 2006 
Do výuky byl zařazen nový obor čtyřletého denního studia – PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA.

září 2009 
Podle rozhodnutí MŠMT došlo ke změně názvu oboru PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA na VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST a výuka tohoto oboru začala být realizována podle školou vypracovaného školního vzdělávacího programu s názvem Právní administrativa.

září 2010
Změněn byl i název oboru OCHRANA OSOB A MAJETKU na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST, i v tomto případě byl vydán školní vzdělávací program s názvem Ochrana osob a majetku.

2012 
Škola slaví své dvacetileté výročí a díky rychlým změnám a neustálému vývoji mění i svůj původní název.

Za svou historii prošla škola již šestkrát kontrolou České školní inspekce, vždy byla hodnocena jako nadprůměrná. Se stejnými výsledky byly posouzeny i naše školní vzdělávací programy. 

Historie areálu školy v Malých Svatoňovicích 

1953 - byl komplexně dokončen areál hornického učiliště v Malých Svatoňovicích

1957 - se učiliště stalo součástí VUD (Východočeské uhelné doly)

1971 - začíná výuka i v jiných oborech než hornických, a to v oborech zámečník, truhlář, zedník, klempíř, aj.

1979 - na základě rozhodnutí Ministerstva školství mění se Odborné učiliště na Střední odborné učiliště v Malých Svatoňovicích

1990 - dochází z rozhodnutí státních orgánů k útlumu hornictví a v návaznosti na tuto skutečnost končí i výuka učňů oboru horník

1991 - Střední odborné učiliště se v Malých Svatoňovicích odděluje od VUD a stává se samostatným právním subjektem, který je  podřízen nejdříve Ministerstvu průmyslu ČR a později Ministerstvu hospodářství ČR

1996 - nadřízeným orgánem SOU se stává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2005/2006 - z rozhodnutí OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje, nebyl SOU Malé Svatoňovice povolen nábor žáků do žádného studijního ani učebního oboru

2006/2007 - byla otevřena Střední odborná škola ochrany osob a majetku v Malých Svatoňovicích

 

Areál Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích se skládá z mnoha budov - technického, sportovního i rekreačního charakteru, který našim studentům poskytuje odpovídající zázemí. Ať už k nám přijedete z důvodu zájmu o studium, případně jako turisté, rádi vás zde přivítáme!

 

areal BPA MS

 

Aktuality

Nové ubytovací prostory

rekonstrukce domova mládeže

+ více

Sledujte nás na sociálních sítích

Aktuality můžete sledovat na našem Facebooku a Instagramu...

+ více

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2023 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout