Vznik škol BPA

krysta    logo sosoom    logo bpa

 

Na počátku dnešních Bezpečnostně právních akademií stál záměr Josefa Krysty, olympijského reprezentanta a absolventa Karlovy univerzity, založit soukromou školu bezpečnostně právního zaměření.V březnu roku 1992 byla Ministerstvu školství České a Slovenské Federativní Republiky předložena ke schválení pedagogická dokumentace jednotlivých studijních oborů a v dubnu téhož roku byla škola oficiálně zapsána do rejstříku škol. Počáteční název první, tehdy ostravské školy, zněl - Střední odborná škola ochrany osob a majetku (SOŠ OOM).

S tímto pedagogickým záměrem vyjádřilo tehdy souhlas i Ministerstvo vnitra ČSFR.

Výuka byla zahájena v září roku 1992.

Ke změně názvu škol došlo 01. 07. 2012. V té době byly již zřízeny další školy v Malých Svatoňovicích, v Brně, v Plzni a poslední v Praze.

K názvu škol na Bezpečnostně právní akademie vedly zejména tyto skutečnosti:

  • BEZPEČNOST a PRÁVO jsou dvěma základními oblastmi, na které se výuka  všech vyučovaných oborů zaměřuje
  • byl zrušen název původního stěžejního oboru vyučovaného na naší škole – obor OCHRANA OSOB A MAJETKU. Byl přejmenován na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
  • nový název symbolizuje všechny změny, ke kterým ve škole došlo - dostáváme se do další etapy svého vývoje
  • označení AKADEMIE odráží naši snahu poskytovat co nejkvalitnější a moderní vzdělání, které bude pro naše žáky významnou hodnotou v jejich budoucím profesním i osobním životě

Historické mezníky

21. 04. 1992 
SOŠ OOM Ostrava byla zařazena do sítě škol. Akreditaci potvrdilo tehdejší Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy i Ministerstvo vnitra ČSFR.

01. 09. 1992 
Škola zahájila svou činnost v prostorách SOU železničního na Středulinského ulici v Ostravě-Hrabůvce. Byly pronajaty dvě učebny a jedna místnost, která sloužila jako sborovna, sklad skromných pomůcek, šatna i umývárna.

léto 1993 
Během letních prázdnin v roce 1993 byly provedeny rozsáhlé úpravy a rekonstrukce 1. a 5. patra tehdejšího internátu SOU na ulici Moravská v Ostravě-Hrabůvce. Byly vytvořeny nové učebny a kancelářské prostory. V září 1993 tak byla výuka zahájena v prostorách, ve kterých škola sídlila až do prosince 2005.

14. 04. 1997 
SOŠ OOM Ostrava se stala právnickou osobou ve formě s. r. o. a je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.

leden 2006 
Po náročném stěhování změnila škola své sídlo. Výuka byla zahájena v pronajaté historické budově na ulici Sládečkova v Ostravě-Michálkovicích, kde škola sídlí dodnes.

01. 09. 2006 
Do výuky byl zařazen nový obor čtyřletého denního studia – PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA.

září 2009 
Podle rozhodnutí MŠMT došlo ke změně názvu oboru PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA na VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST a výuka tohoto oboru začala být realizována podle školou vypracovaného školního vzdělávacího programu s názvem Právní administrativa.

září 2010
Změněn byl i název oboru OCHRANA OSOB A MAJETKU na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST, i v tomto případě byl vydán školní vzdělávací program s názvem Ochrana osob a majetku.

2012 
Škola slaví své dvacetileté výročí a díky rychlým změnám a neustálému vývoji mění i svůj původní název.

Za svou historii prošla škola již šestkrát kontrolou České školní inspekce, vždy byla hodnocena jako nadprůměrná. Se stejnými výsledky byly posouzeny i naše školní vzdělávací programy. 

Historie areálu školy v Malých Svatoňovicích 

1953 - byl komplexně dokončen areál hornického učiliště v Malých Svatoňovicích

1957 - se učiliště stalo součástí VUD (Východočeské uhelné doly)

1971 - začíná výuka i v jiných oborech než hornických, a to v oborech zámečník, truhlář, zedník, klempíř, aj.

1979 - na základě rozhodnutí Ministerstva školství mění se Odborné učiliště na Střední odborné učiliště v Malých Svatoňovicích

1990 - dochází z rozhodnutí státních orgánů k útlumu hornictví a v návaznosti na tuto skutečnost končí i výuka učňů oboru horník

1991 - Střední odborné učiliště se v Malých Svatoňovicích odděluje od VUD a stává se samostatným právním subjektem, který je  podřízen nejdříve Ministerstvu průmyslu ČR a později Ministerstvu hospodářství ČR

1996 - nadřízeným orgánem SOU se stává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2005/2006 - z rozhodnutí OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje, nebyl SOU Malé Svatoňovice povolen nábor žáků do žádného studijního ani učebního oboru

2006/2007 - byla otevřena Střední odborná škola ochrany osob a majetku v Malých Svatoňovicích

 

Areál Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích se skládá z mnoha budov - technického, sportovního i rekreačního charakteru, který našim studentům poskytuje odpovídající zázemí. Ať už k nám přijedete z důvodu zájmu o studium, případně jako turisté, rádi vás zde přivítáme!

 

areal BPA MS

 

Aktuality

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více

Chyba certifikátu v mobilní aplikaci Bakaláři

Technická podpora systému Bakaláři nás informovala, že od 30. 9. 2021 může docházet v mobilní...

+ více

Dočasné odpojení datových služeb

Z důvodu přemístění anténního přístupového bodu na budově BPA v M. Svatoňovicích pracovníky...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola