Historie

Od 1. 5. 2013 funguje naše škola pod novým názvem BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE (dříve Střední odborná škola ochrany osob a majetku).

Ke změně názvu vedly zejména tyto skutečnosti:

  • BEZPEČNOST a PRÁVO jsou dvěma základními oblastmi, na které se výuka  všech vyučovaných oborů zaměřuje;
  • byl zrušen název původního stěžejního oboru vyučovaného na naší škole – obor OCHRANA OSOB A MAJETKU byl přejmenován na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST;
  • nový název symbolizuje všechny změny, ke kterým ve škole došlo - dostáváme se do další etapy svého vývoje;
  • označení AKADEMIE odráží naši snahu poskytovat co nejkvalitnější vzdělání, které bude pro naše žáky významnou hodnotou v jejich budoucím profesním i osobním životě.

Vývoj škol BPA

1. 04. 1992 - první ze škol SOŠ OOM (nyní BPA) byla zařazena do sítě škol. Akreditaci potvrdilo tehdejší Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy i Ministerstvo vnitra ČSFR.

září 2009 - podle rozhodnutí MŠMT došlo ke změně názvu oboru PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA na VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST a výuka tohoto oboru začala být realizována podle školou vypracovaného školního vzdělávacího programu s názvem Právní administrativa.

září 2010 - změněn byl i název oboru OCHRANA OSOB A MAJETKU na BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST, i v tomto případě byl vydán školní vzdělávací program s názvem Ochrana osob a majetku.

2012 - škola slaví své dvacetileté výročí a díky rychlým změnám a neustálému vývoji mění i svůj původní název na BPA. 

Z historie areálu školy

1953 - byl komplexně dokončen areál hornického učiliště v Malých Svatoňovicích

1957 - se učiliště stalo součástí VUD (Východočeské uhelné doly)

1971 - začíná výuka i v jiných oborech než hornických, a to v oborech zámečník, truhlář, zedník, klempíř, aj.

1979 - na základě rozhodnutí Ministerstva školství mění Odborné učiliště na Střední odborné učiliště v Malých Svatoňovicích

1990 - dochází z rozhodnutí státních orgánů k útlumu hornictví a v návaznosti na tuto skutečnost končí i výuka učňů oboru horník

1991 - se Střední odborné učiliště v Malých Svatoňovicích odděluje od VUD a stává se samostatným právním subjektem, podřízeným nejdříve Ministerstvu průmyslu ČR a později Ministerstvu hospodářství ČR

1996 - se nadřízeným orgánem SOU stává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2005/2006 - z rozhodnutí OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje, nebyl SOU Malé Svatoňovice povolen nábor žáků do žádného studijního ani učebního oboru

2006/2007 - byla otevřena Střední odborná škola ochrany osob a majetku v Malých Svatoňovicích