Přehled kurzů a s tím souvisejících činností, kterými žáci škol Bezpečnostně právní akademie musí povinně projít:

 

1) Adaptační kurz – 1. ročník

Hlavní cíl:                 

 • seznamovací a poznávací kurz
 • délka kurzu je zpravidla 4 dny

Programová náplň:

 • seznámení se se spolužáky po nástupu na střední školu pomocí seznamovacích (Ice-breakers hry) a sportovních aktivit
 • seznámení se se prostory, zázemím školy a jejím areálem
 • poznání blízkého okolí školy – Malé Svatoňovice, Jestřebí hory (rozhledna Žaltman, Lotrandova slůj)
 • turistické aktivity (výstup na Sněžku), práce ve skupině, poučení o chování a bezpečnosti při pohybu na horách
 • zvýšení fyzické kondice

Materiální a finanční zabezpečení:

 • účastníci si sami zajišťují vybavení na pobyt v tělocvičně i venku
 • účastníci si hradí sami poplatek za kurz

Kliknutím do ikonek níže se můžete podívat na fotogalerii nebo videogalerii z realizovaných kurzů:

foto icon         video icon

 

2) Lyžařský kurz – 1. ročník

Hlavní cíl:    

 • příprava studentů v běžeckém a sjezdovém lyžování (doplňkově snowboardingu), kondiční příprava
 • délka kurzu je zpravidla 6 dní

Programová náplň:

 • technický a kondiční běžecký výcvik (klasický a bruslařský styl)
 • technický výcvik sjezdového lyžování (příp. snowboardingu), základy carvingového sjezdového lyžování
 • základy orientace v zimní přírodě
 • lyžařská a snowboardová výzbroj a výstroj, mazání lyží, základy první pomoci a chování lidí za krizových situací (na horách), kondiční příprava, relaxační a kompenzační cvičení

Materiální a finanční zabezpečení kurzu:

 • účastníci si sami zajišťují vybavení na lyžování (lyže – běžky, sjezdovky, snowboard, helmu, apod.), příp. ze školního skladu
 • účastníci si sami hradí poplatek za kurz
 • doprava do místa konání kurzu zajištěna autobusem

Kliknutím do ikonek níže se můžete podívat na fotogalerii nebo videogalerii z realizovaných kurzů:

foto icon         video icon

 

3) Branný kurz – 2. ročník

Hlavní cíl:     

 • seznámení studentů s brannými aktivitami, cykloturistika, kondiční příprava
 • délka kurzu je zpravidla 6 dní

Programová náplň:

 • branné aktivity – překážková dráha, hod cvičným granátem, střelba ze vzduchovek, bojové hry (paintball), bivak v přírodě, otužování těla, horolezecké aktivity (lanové centrum)
 • turistika, základy topografie a orientace v přírodě, práce s mapou
 • cykloturistika
 • kondiční příprava – běžecké aktivity, posilování, strečink, relaxační a kompenzační cvičení

Materiální a finanční zabezpečení kurzu:

 • odbornou výuku zajišťuje škola
 • účastníci si sami zajišťují vybavení pro potřeby branného kurzu (potřeby pro bivak, kolo, …)
 • účastníci si sami hradí poplatek za kurz

Kliknutím do ikonek níže se můžete podívat na fotogalerii nebo videogalerii z realizovaných kurzů:

foto icon         video icon

 

4) Horolezecký kurz – 2. ročník

Hlavní cíl:     

 • seznámení studentů s horolezeckými aktivitami, cyklistika, kondiční příprava, teoretické přednášky z horolezeckého prostředí
 • délka kurzu je zpravidla 6 dní

Programová náplň:

 • teorie horolezectví formou přednášek – výstroj a výzbroj, způsoby horolezectví
 • praktické horolezectví – základy uzlování, slaňování, šplhání na laně (jumarování), orientace v prostoru, lezení s využitím umělé lezecké stěny (Sportovní hala školy, hasičský záchranný trenažer, dýmnice) a v přírodních podmínkách (Čížkovy kameny, Ostaš, HIS v Novém Městě n./M.)
 • kondiční příprava – rozcvičky, cyklo-turistika, sportovní soutěže

Materiální a finanční zabezpečení kurzu:

 • odbornou výuku, výukový materiál, horolezeckou výstroj a výzbroj zajišťuje škola a fi. Justlife
 • jízdní kola a veškeré náklady za kurz si účastníci hradí sami

Kliknutím do ikonek níže se můžete podívat na fotogalerii nebo videogalerii z realizovaných kurzů:

foto icon         video icon

 

5) Střelecký kurz – 3. ročník

Hlavní cíl:     

 • příprava studentů ve střeleckých schopnostech, bezpečnosti při střelbě, branných aktivitách, praktické sebeobraně, kondiční příprava, ostré střelby
 • délka kurzu je zpravidla 6 dní

Programová náplň:

 • Bezpečná manipulace se střelnými zbraněmi
 • Suchý nácvik střeleb
 • Ostré střelby
 • Donucovací prostředky a odborná sebeobrana
 • Práce s teleskopickým obuškem a nožem
 • Úpoly, kondiční příprava
 • Pyrotechnická ukázka

Materiální a finanční zabezpečení:

 • účastníci si sami zajišťují vybavení na pobyt v tělocvičně i venku
 • účastníci si hradí sami poplatek za kurz
 • materiál a vybavení zajišťuje škola a firma BTW security systém

Kliknutím do ikonek níže se můžete podívat na fotogalerii nebo videogalerii z realizovaných kurzů:

foto icon         video icon

Aktuality

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více

Chyba certifikátu v mobilní aplikaci Bakaláři

Technická podpora systému Bakaláři nás informovala, že od 30. 9. 2021 může docházet v mobilní...

+ více

Dočasné odpojení datových služeb

Z důvodu přemístění anténního přístupového bodu na budově BPA v M. Svatoňovicích pracovníky...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola