Školy BPA, oproti ostatním školám podobného zaměření, kladou zvláštní důraz na moderní výuku při využití ICT techniky (PC sestavy, notebooky, projektory a podobně). V dnešní době totiž školy BPA disponují vlastními výukovými elearningovými systémy, které získaly akreditaci na MŠMT a postupně se budou zavádět i do ostatních škol v ČR.

Autorem těchto výukových systémů je generální ředitel škol BPA - Mgr. Josef Krysta, který je vytvořil především z toho důvodu, že v minulosti musel řešit následující skutečnosti:

  • Jakým způsobem (na počátku prvního ročníku SŠ) navázat na výuku, se kterou žáci do BPA přicházejí ze základních škol, když výukové osnovy a ŠVP nejsou na ZŠ sjednoceny?
  • Jakým způsobem sjednotit rámcově vzdělávací programy (RVP) pro všechny vlastní soukromé školy?
  • Jak zajistit jednotnost školních vzdělávacích programů (ŠVP) pro vlastní soukromé školy, který je legislativně zakotven v zákoně č. 561/2004 Sb.?
  • Jakým způsobem zajistit kontrolu svých zaměstnanců – pedagogů v oblasti dodržování hodinových dotací plánované výukové látky?
  • Jakým způsobem zajistit jednotný systém vzdělávacích testů pro žáky a dohlížet tak na kvalitu jejich vzdělávání?
  • Jakým způsobem zpřístupnit kontrolu rodičům žáků o provedení jednotlivých výukových testů? Jakým způsobem navázat spolupráci rodičů a školy v této oblasti?
  • A mnoho podobných…

A tak vznikl výukový systém JOKRYS, který žákům BPA elektronickou formou nahrazuje veškeré učebnice, pracovní listy a další potřebné výukové materiály. Současně tento systém zajišťuje testování znalostí žáků, jejich klasifikaci a zejména informovanost rodičů o prospěchu žáka.

elektronicke ucebnice                           joksystem


V pozdější době, na podobné platformě, byl vytvořen výukový systém BLEDWSchool, který je zaměřen především na výuku cizích jazyků. Naši žáci mají k těmto vzdělávacím systémům přístup odkudkoli, kde jsou připojeni k síti Internet, a na jakémkoli ICT zařízení, včetně chytrých telefonů. 

Aktuality

Odstavení web. verze systému Bakaláři

Z technických důvodů bude v období od neděle 19.9. 2021 do večerních hodin dne 20.9.2021 dočasně...

+ více

Důležité informace k přijímacímu řízení

Přečtěte si nejnovější informace ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

+ více

Pro maturanty důležité!

Nezapomínejte průběžné kontrolovat informace ohledně MZ.

+ více
Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola