Maturitní zkoušky v r. 2022

Pro nejaktuálnější informace sledujte web https://maturita.cermat.cz.

maturitnizkouska

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy

 • 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období 
 • 27. června 2022 pro podzimní zkušební období

ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1.      Písemné práce (sloh, nově hodnocen školou)

 • jarní zkušební období
  • ČJ - 4. dubna 2022 
  • AJ a RJ - 5. dubna 2022
 • podzimní zkušební období - bude upřesněno

2.      Praktická maturitní zkouška

 • jarní zkušební období - 9. - 10. května 2022
 • podzimní zkušební období - bude upřesněno
 • speciální tělesná výchova (BPČ) – příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut
 • praktická zkouška z odborných předmětů (VSČ) – vylosování tématu a příprava na  zkoušku trvá 30 minut, na samotnou realizaci mají žáci 240 minut

3.      Společná část maturitní zkoušky

Pro školní rok 2021/2022 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2022.

 • jarní zkušební období 2. – 5. května 2022
 • podzimní zkušební období 1. – 10. září 2022

Čas pro vypracování ČJ je bude upřesněno, z cizího jazyka bude upřesněno a z matematiky na bude upřesněno.

 • povinné - didaktický test z českého jazyka a literatury
 • volitelné - didaktický test z cizího jazyk (Aj / Rj) nebo didaktický test z matematiky

4.      Profilová část maturitní zkoušky

 • jarní zkušební období - 23. - 27. května 2022
 • podzimní zkušební období - bude upřesněno

ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí. 

 • žák odevzdá seznam literárních děl pověřené osobě do 30. dubna 2022 pro jarní zkušební období. Pro podzimní termín do 30. června 2022.
 • zkouška se koná formou řízeného rozhovoru a její struktura se skládá z analýzy uměleckého textu, charakteristiky literárněhistorického kontextu a analýzy neuměleckého textu, mezi texty může, ale i nemusí být souvislost.
 • profilová školní část využívá jako základ strukturu zkoušek z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, která byla požadována Cermatem a byla používána v letech 2011–2020. Došlo jen k dílčím úpravám dle potřeb školy.

ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

 • ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zahájení je pro všechny maturanty povinné (tedy všichni maturanti se musí dostavit). 

 • BPČ - zahájení v malé tělocvičně bude upřesněno (nástup v kimonech)
 • VSČ - zahájení v učebně č. 13 dne bude upřesněno

Přesný rozpis maturitních zkoušek studentům vždy chodí do Bakalářů.

Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) zatím nebyl stanoven, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jej vydá nejpozději do 15. ledna 2022.

Výsledky didaktických testů z řádného termínu budou předány ředitelům škol nejpozději 15. května 2022 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.

Výsledky didaktických testů z podzimního termínu budou zpřístupněny školám nejpozději 10. září 2022. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky.

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy).

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

PŘEHLED MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL vyplňte prosím následující SEZNAM a odevzdejte pověřené osobě

PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE vyplňte prosím dle VZORU - dejte si pozor na správný kód oboru vzdělávání

 

TÉMATA PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK:

68-42-M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

CERMAT - Výsledkový portál žáka

Video z maturitní zkoušky​

Aktuality

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více

Chyba certifikátu v mobilní aplikaci Bakaláři

Technická podpora systému Bakaláři nás informovala, že od 30. 9. 2021 může docházet v mobilní...

+ více

Dočasné odpojení datových služeb

Z důvodu přemístění anténního přístupového bodu na budově BPA v M. Svatoňovicích pracovníky...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola