Maturitní zkoušky v r. 2021

Pro nejaktuálnější informace sledujte web https://maturita.cermat.cz.

maturitnizkouska

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PODZIM 2021

Maturitní zkoušky budou probíhat v souladu s podmínkami ukončování vzdělávání ve středních školách vycházející z novelizované vyhlášky č. 177/2009 Sb. a v souladu s kritérii, které vyhlásil ředitel školy 29. 10. 2020.

Informace pro žáky ohleně konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (SČ MZ) v podzimním zkušebním období roku 2021

 • Didaktické testy se budou konat ve středu 1. a ve čtvrtek 2. září 2021 na vybraných spádových školách. Informace o konkrétním termínu a místu konání zkoušek žáci naleznou na pozvánce k didaktickým testům, kterou obdrží elektronicky.

Informace pro žáky hlásící se k opravnému termínu z profilových MZ

 • Po zpřístupnění projektu MATURITA PODZIM 2021 Cermatem žáci vyplní oficiální přihlášku a zašlou ji na e-mailem zuzana.koubková@bp-akademie.cz. do 23. 7. 2021. Projekt bude zpřístupněn 19.07.2021.
 • Editovatelnou přihlášku i vzor vyplnění najdete níže v souvisejících dokumentech s MZ.
 • Žáci, kteří budou konat opravnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, odevzdají nejpozději do 30. 6. 2021 Mgr. Zuzaně Koubkové seznam literárních děl.

 

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN

Mimořádný termín pro předměty společné části maturitní zkoušky je - 7. července (MA, AJ);  8. července (ČJ);  9. července (RJ, matematika rozšiřující)

Žáci budou k mimořádnému termínu automaticky přihlášeni Centrem. Vztahuje se na žáky, kteří ukončili ročník, neuspěli u didaktického testu, nebo nebyli omluveni a na řádně omluvené. Tito žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce pozvánku. DT se budou konat na spádové škole. Výsledky DT z mimořádného termínu budou zpřístupněny 19.7.2021.

V případě neúspěšného výsledku DT podají žáci oficiální přihlášku na email zuzana.koubková@bp-akademie.cz do 23. 7. 2021.

Editovatelnou přihlášku i vzor vyplnění najdete níže v souvisejících dokumentech s MZ.

Stále zůstává nutnost mít s sebou respirátor či roušku.

Termín pro mimořádný termín z praktické maturitní části je stanoven na úterý 24. srpna 2021 od 7:30 hod. v úpolové tělocvičně (dojo).

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy

 • 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 
 • 25. června 2021 pro podzimní zkušební období

ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1.      Písemné práce (sloh, nově hodnocen školou)

ZRUŠENO

2.      Praktická maturitní zkouška

od 14. června do 15. června 2021

 • speciální tělesná výchova – příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut
 • technické kreslení, CAD systémy a průmyslový design – vylosování tématu a příprava na  zkoušku trvá 15 minut, na samotnou realizaci mají žáci 420 minut

3.      Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které budou nově hodnoceny „uspěl/neuspěl “. Došlo k navýšení času pro vypracování z ČJ na 85 minut, z cizího jazyka na 110 minut a z matematiky na 135 minut.

 • jarní zkušební období od 24. května do 26. května 2021 řádný termín a od 7. července do 9. července mimořádný termín
  • řádný termín - 24. května (MA, AJ); 25. května (ČJ); 26. května (RJ, matematika rozšiřující)
  • mimořádný termín - 7. července (MA, AJ);  8. července (ČJ);  9. července (RJ, matematika rozšiřující) - pro žáky, kteří se např. z důvodu karantény nemohou účastnit řádného termínu
 • podzimní zkušební období od 1. září do 10. září 2021 (termín bude upřesněn)
 • povinné - didaktický test z českého jazyka a literatury
 • volitelné - didaktický test z cizího jazyk (Aj / Rj) nebo didaktický test z matematiky

4.      Profilová část maturitní zkoušky

od 16. června do 18. června 2021

ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí. Nově se předměty společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) stávají zkouškami nepovinnými (pouze pro „prvomaturanty“, na uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku se vyjímka nevztahuje).

 • žák odevzdá seznam literárních děl pověřené osobě do 30. dubna 2021 pro jarní zkušební období. Pro podzimní termín do 30. června 2021.
 • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.

ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

 • ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu

 

Zahájení je pro všechny maturanty povinné (tedy všichni maturanti se musí dostavit). 

 • BPČ + TLV - zahájení v malé tělocvičně 14.06.2021 od 7:45 (nástup v kimonech) - Žáci se dostaví na testování ohledně COVID-19 v 7:15 do učebny č. 3.
 • TLH - zahájení v učebně č. 13 dne 15.06.2021 od 7:45 - Žáci se dostaví na testování ohledně COVID-19 v 7:00 do učebny č. 13.

Přesný rozpis maturitních zkoušek studentům vždy chodí do Bakalářů.

 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

PŘEHLED MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE vyplňte prosím dle VZORU - dejte si pozor na správný kód oboru vzdělávání

 

TÉMATA PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK:

68-42-M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM – ZÁMĚR HASIČSKÝ

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM – ZAMĚR VOJENSKÝ

MATURITNÍ TÉMATA - Anglický jazyk

MATURITNÍ TÉMATA - Ruský jazyk

CERMAT - Výsledkový portál žáka

Video z maturitní zkoušky​

Aktuality

Odstavení web. verze systému Bakaláři

Z technických důvodů bude v období od neděle 19.9. 2021 do večerních hodin dne 20.9.2021 dočasně...

+ více

Důležité informace k přijímacímu řízení

Přečtěte si nejnovější informace ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

+ více

Pro maturanty důležité!

Nezapomínejte průběžné kontrolovat informace ohledně MZ.

+ více
Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola