Maturitní zkoušky v r. 2021

Pro nejaktuálnější informace sledujte web https://maturita.cermat.cz.

maturitnizkouska

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy

 • 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 
 • 25. června 2021 pro podzimní zkušební období

ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1.      Písemné práce (sloh, nově hodnocen školou)

od 1. dubna 2021 (termín bude upřesněn)

 • písemná práce z českého jazyka a literatury - v délce 110 minut a rozsahu minimálně 250 slov
 • písemná práce z cizího jazyka - v délce 80 minut a rozsahu minimálně 200 slov

2.      Praktická maturitní zkouška

od 1. dubna 2021 (termín bude upřesněn)

 • speciální tělesná výchova – příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut
 • technické kreslení, CAD systémy a průmyslový design – vylosování tématu a příprava na  zkoušku trvá 15 minut, na samotnou realizaci mají žáci 420 minut

3.      Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které budou nově hodnoceny „uspěl/neuspěl “.

 • jarní zkušební období od 3. května do 7. května 2021 (termín bude upřesněn)
 • podzimní zkušební období od 1. září do 10. září 2021 (termín bude upřesněn)
 • povinné - didaktický test z českého jazyka a literatury
 • volitelné - didaktický test z cizího jazyk (Aj / Rj) nebo didaktický test z matematiky

4.      Profilová část maturitní zkoušky

od 16. května do 10. června (termín bude upřesněn)

ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí

 • žák odevzdá seznam literárních děl pověřené osobě do 31. března 2021 pro jarní zkušební období. Pro podzimní termín do 30. června 2021.
 • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.

ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

 • ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu

 

Zahájení je pro všechny maturanty povinné (tedy všichni maturanti se musí dostavit).

Přesný rozpis maturitních zkoušek studentům vždy chodí do Bakalářů.

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

PŘEHLED MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

 

TÉMATA PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK:

68-42-M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM – ZÁMĚR HASIČSKÝ

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM – ZAMĚR VOJENSKÝ

 

CERMAT - Výsledkový portál žáka

Video z maturitní zkoušky​

Aktuality

Pro maturanty důležité!

Žádáme znovu žáky, kterých se v příštím roce týká maturitní zkouška, aby zkontrolovali školní...

+ více

Kritéria PŘ 2021 se nemění

těch zmatků už bylo i tak dost...

+ více

MŠMT k maturitním zkouškám 2021

aneb žádné úlevy nečekejte...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola