hasic

Technické lyceum 78-42-M/01

(čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou)

ŠVP Technické lyceum – hasičské zaměření
      pdf ico

Je studijním oborem na Bezpečnostně právní akademii. Dnes je tomu dvacet pět let od založení první školy a více než deset let od jejího otevření v Malých Svatoňovicích. Absolventi oboru Technické lyceum dosáhnou odborného středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Toto odborné vzdělání připravuje žáka na kariéru u Hasičského záchranného sboru (HZS), se kterým v rámci školní praxe naše škola úzce spolupracuje. Absolvent získá jak humanitní, tak i přírodovědné vzdělání, což mu otevírá dveře do jednotlivých sektorů zabývajících se bezpečností.

V případě zájmu absolventa o pokračování ve studiu připadá na výběr mnoho možností. Často vyhledávanou VŠ je Vysoká škola báňská. Absolventi mají otevřené dveře i na jednotlivé vysoké školy s technickým zaměřením.

 

Dny otevřených dveří na BPA v Malých Svatoňovicích:      

 • sobota 8.12.2018 - v době od 09.00 - 12.00 hodin
 • sobota 12.1.2019 - v době od 09.00 - 12.00 hodin
 • středa 23.1.2019 - v době od 15.00 - 18.00 hodin
 • sobota 16.2.2019 - v době od 09.00 - 12.00 hodin

 

Povinné kurzy: branný, lyžařský, horolezecký, střelecký

 

Termín odevzdání přihlášky s lékařským potvrzení je do 1.3.2019.

 

Školné: 18 000 Kč ročně + možnost prospěchového stipendia až 1 500 Kč.

 

Maturitní předměty:

Český jazyk, cizí jazyk, matematika
Speciální tělesná výchova, ICT, požární ochrana

Všeobecně vzdělávací předměty:

Odborné předměty:

Sportovní kurzy:

Český jazyk a literatura
Anglický nebo německý jazyk
Ruský jazyk
Chemie
Zeměpis
Ekonomika
Matematika
Fyzika
Účetnictví
Biologie
Výpočetní technika
Tělesná výchova
Dějepis
Občanská nauka

Průmyslové výtvarnictví
CAD systémy
Technické kreslení
Speciální tělesná výchova
Deskriptivní geometrie

Lyžařský, branný, střelecký, speleoalpinistický 

 

Proč jít studovat právě k nám: 

 1. Jedno z nejlepších sportovních zázemí v ČR.
 2. Spolupráce s HZS
 3. Žák má celý areál školy k dispozici.
 4. Získá odborné vzdělání.
 5. Ubytování je 100 m od školy
 6. Kvalitní stravovací zařízení 100 m od ubytování
 7. 6 – 8 vyučovacích hodin TV týdně.
 8. Možnost navštěvovat odpolední kroužky zdarma.

Důvodů je mnoho, ale věříme, že ten nejlepší najdete právě vy. Přijeďte se podívat na den otevřených dveří, rádi vás uvidíme!

Aktuality

Změna začátku praktické zkoušky ze STv

Z důvodu organizačních změn se termín praktické zkoušky ze STv posouvá na dřívější hodinu....

+ více

Dočasné odstavení systému BAKALÁŘI

Z důvodu migrace systému a dat na nové datacentrum bude v pátek 30.8.2019 v době od 08.30 do 11.30...

+ více

Podzimní maturity 2019 - rozpis

V přiloženém...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola