hasic

Technické lyceum 78-42-M/01

(čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou)

ŠVP Technické lyceum – hasičské zaměření
      pdf ico

Jedním z nabízených oborů vzdělávání je Technické lyceum s hasičským zaměřením. Jedná se o 4leté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Absolvent získá jak humanitní, tak přírodovědné vzdělání. Uplatnit se může u hasičského záchranného sboru nebo v takových profesích, které se  zabývají  bezpečností.

Návazné studium:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Vysoká škola báňská – TU
 • Ambis
 • Fakulta bezpečnostního inženýrství - VŠB
 •  

Povinné kurzy: branný, lyžařský, horolezecký, střelecký

 

Termín odevzdání přihlášky s lékařským potvrzení je do 28. února 2020.

 

Školné: 18 000 Kč ročně + možnost prospěchového stipendia až 1 500 Kč.

 

Všeobecně vzdělávací předměty:

Odborné předměty:

Sportovní kurzy:

Český jazyk a literatura
Anglický nebo německý jazyk
Ruský jazyk
Chemie
Zeměpis
Ekonomika
Matematika
Fyzika
Účetnictví
Biologie
Výpočetní technika
Tělesná výchova
Dějepis
Občanská nauka

Průmyslové výtvarnictví
CAD systémy
Technické kreslení
Speciální tělesná výchova
Deskriptivní geometrie

Lyžařský, branný, střelecký, speleoalpinistický 

Přehled týdenní hodinové dotace - učební plány - najdete zde

 

Maturitní předměty:

Český jazyk, cizí jazyk, matematika
Speciální tělesná výchova, ICT, požární ochrana

Maturitní zkouška:

 • společná část: český jazyk a literatura + cizí jazyk a matematika
 • profilová (školní) část: výběr z odborných předmětů + TPO, PPU a OPO + praktická zkouška z TK + CAD systémy, průmyslový design

 

Proč jít studovat právě k nám: 

 1. Jedno z nejlepších sportovních zázemí v ČR.
 2. Spolupráce s HZS
 3. Žák má celý areál školy k dispozici.
 4. Získá odborné vzdělání.
 5. Ubytování je 100 m od školy
 6. Kvalitní stravovací zařízení 100 m od ubytování
 7. 6 – 8 vyučovacích hodin TV týdně.
 8. Možnost navštěvovat odpolední kroužky zdarma.

Důvodů je mnoho, ale věříme, že ten nejlepší najdete právě vy. Přijeďte se podívat na den otevřených dveří, rádi vás uvidíme!

Informace o přijímacím řízení najdete ZDE.

 

Aktuality

Karanténa pro třídu 1. OA

Informujeme o uvedení třídy 1.OA do karantény z důvodu pozitivního výsledku jednoho z žáků.

+ více

2. kolo přijímacího řízení pro šk. r. 20/21

Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích vyhlašuje 2. kolo přijímacího...

+ více

Termín pro podání přihlášky k první opravné...

Termín pro podání přihlášky k první opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce, řediteli školy je...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola