btdigi01a               btdigi01a               btdigi01a               btdigi01a

 

vzsk uvod

 

Vzorová škola BPA M. Svatoňovice

Před více, než deseti lety, zavedl zřizovatel Mgr. Josef Krysta do svých škol Bezpečnostně právní akademie vlastní e-learningový vzdělávací systém JOKRYS. Tento systém byl v průběhu celého období využívání neustále zdokonalován, a to nejen na základě vlastních modernizací autora, ale i na základě podnětů žáků i pedagogů.

Systém JOKRYS byl již před lety plně v souladu s národní i evropskou politikou podpory zvyšování digitální gramotnosti (kompetencí), které jsou v současné době požadovány a podporovány za účelem efektivního využití neustále vyvíjejících se digitálních technologií.

Aniž by v minulosti Mgr. Krysta tušil, že někdy přijde období, kdy studium na školách bude možné provádět dočasně pouze distančním způsobem, zajistil v době, kterou právě prožíváme, svým žákům výuku způsobem, na který byli již při používání vzdělávacího systému zvyklí. V současné pandemické době je tedy při distanční výuce používán vlastní modul videokonferencí s mnohým dalším příslušenstvím.

Z výše popsaných důvodů bylo snadno obhajitelné zapojit se do dotačních projektů EU z fondů OPVVV a stát se tak vzorovou školou, kde zkušení učitelé rádi předají své poznatky v oblasti digitálního vzdělávání svým kolegům z partnerských škol.

Vlastní předložení a realizace projektu

Projekt ke schvalovací komisi předložila Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola společně s osmi partnery bez finančního příspěvku - základními školami - zájemci ze dvou krajů, a to Královéhradeckého a Moravskoslezského. Projekt je zaměřen na sdílení příkladů dobré praxe vzorové školy s rozvojem digitální gramotnosti u dětí a žáků a zapojení bezpečného virtuálního vzdělávacího prostředí do výuky. Projekt bude realizován od 1. 12. 2019 do 31. 10. 2022

Hlavním cílem projektu je sdílení inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe a příkladné integrace digitálních technologií do vzdělávání v těchto oblastech:

- rozvoje digitální gramotností dětí a žáků 

- zapojení virtuálního vzdělávacího prostředí s e-learningem, blended learningem a online výukou.

Specifický cíl 1

Zvyšovat a rozvíjet digitální gramotnost dětí, žáků a pedagogů na zapojených školách skrze vzdělávací aktivity a zlepšování vybavení škol v oblasti digitálních technologií a sdílení příkladů dobré praxe vzorové školy.

Specifický cíl 2

Posílit, rozvinout a inovovat digitální kompetence, pedagogické a didaktické postupy a přístupy pedagogů v online vzdělávání, e-learningu a blended learningu směrem ke slaďování s rámcem DigCompEdu.

Specifický cíl 3

Zajistit zájemcům z řad partnerských škol metodickou a technickou podporu pro využití a integraci nových metod do výuky za použití digitálních technologií a systému JOKRYS a BLEDWSCHOOL.

Výstupy:

Zlepšení vybavení škol v oblasti digitálních technologií. Podpořené osoby - účastníci stáží a individuálních konzultací.

Zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti vzdělávání žáků a dětí v digitální gramotnosti.

Odstraňování obav z online výukového prostředí a nové role pedagoga průvodce, mentora či kouče.

Nasměrování pedagogů a vedoucích pedagogických pracovníků na rozvoj digitální gramotnosti v souladu DigCompEdu a Strategií digitálního vzdělávání ČR.

Popis vzorové hodiny každého ze zapojených pedagogů.

Veškeré další podrobnosti o realizaci projektu budou zveřejňovány v této sekci webové prezentace školy.

Aktuality

Nové ubytovací prostory

rekonstrukce domova mládeže

+ více

Sledujte nás na sociálních sítích

Aktuality můžete sledovat na našem Facebooku a Instagramu...

+ více

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2023 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout