Podzimní zkušební období začne písemnými zkouškami společné části maturity v termínu mezi 3. a 10. září 2018.

Didaktické testy a písemné práce se budou psát na tzv. spádových školách (školy určené CZVV) a ústní zkoušení společné části MZ se uskuteční již na školách kmenových (tzn. školách, na nichž žák ukončil poslední ročník studia) v období mezi 11. až 20. září 2018. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února.

Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna 2018  a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Profilová část maturitní zkoušky je stanovena v podzimním zkušebním období na termín od 3. do 20. září 2018 přičemž praktické zkoušky je možné konat již dříve.

Termín podání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce pro podzimní zkušební období 2018 – nejpozději do 25. června 2018.

bpa zk

Aktuality

Krásné prázdniny!

Zřizovatel škol BPA a vedení školy BPA Malé Svatoňovice (Praha) přeje všem svým žákům krásné...

+ více

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Zveřejňujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení ke studiu na BPA Malé...

+ více

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim...

INFORMACE - Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola