Podzimní zkušební období začne písemnými zkouškami společné části maturity v termínu mezi 3. a 10. září 2018.

Didaktické testy a písemné práce se budou psát na tzv. spádových školách (školy určené CZVV) a ústní zkoušení společné části MZ se uskuteční již na školách kmenových (tzn. školách, na nichž žák ukončil poslední ročník studia) v období mezi 11. až 20. září 2018. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února.

Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna 2018  a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Profilová část maturitní zkoušky je stanovena v podzimním zkušebním období na termín od 3. do 20. září 2018 přičemž praktické zkoušky je možné konat již dříve.

Termín podání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce pro podzimní zkušební období 2018 – nejpozději do 25. června 2018.

bpa zk

Aktuality

Termíny ústních a praktických MZ

Ředitel školy BPA v Malých Svatoňovicích vyhlašuje následující termíny maturitních zkoušek:

+ více

Přijímací řízení - vyhlášení termínů 1. kola

Ředitel školy Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola vyhlašuje 1. kolo přijímacího...

+ více

Dny otevřených dveří na naší škole

I v letošním školním roce připravujeme pro zájemce o studium na naší škole a pro jejich rodiče Dny...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola