Podzimní zkušební období začne písemnými zkouškami společné části maturity v termínu mezi 3. a 10. září 2018.

Didaktické testy a písemné práce se budou psát na tzv. spádových školách (školy určené CZVV) a ústní zkoušení společné části MZ se uskuteční již na školách kmenových (tzn. školách, na nichž žák ukončil poslední ročník studia) v období mezi 11. až 20. září 2018. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února.

Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna 2018  a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Profilová část maturitní zkoušky je stanovena v podzimním zkušebním období na termín od 3. do 20. září 2018 přičemž praktické zkoušky je možné konat již dříve.

Termín podání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce pro podzimní zkušební období 2018 – nejpozději do 25. června 2018.

bpa zk

Aktuality

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu...

Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne...

+ více

Rozpis maturitních zkoušek 2018

Zveřejňujeme rozpis maturitních zkoušek 2018. Příslušný ...

+ více

Druhé kolo přijímacího řízení 2018

Na základě mnoha telefonických a emailových dotazů tímto chceme informovat, že bude na naší...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola