Přečtěte si nejnovější informace ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Tuto stránku SLEDUJTE - případné změny budou uvedny zde.

 

Informace o přijímacím řízení pro šk. rok 2021/2022

Přijímací řízení probíhá dle kritérií uvedených na stránkách školy. V rámci nynějších opatření však dochází k pár úpravám:

1. termín: JPZ v dopoledních hodinách; TFZ v odpoledních hodinách

3. května 2021

2. termín: JPZ v dopoledních hodinách; TFZ v odpoledních hodinách

4. května 2021

Přesné časy budou uvedeny v pozvánkách k přijímacímu řízení, které budou odeslány prostřednictvím poštovní služby nejpozději 14.04.2021.

Dodatek k opatření obecné povahy, kterým je stanoveno posunutí termínu přihlašování k náhradnímu termínu u tzv. duplikovaných uchazečů.

Nezapomeňte:

Doložit negativní výsledek na přítomnost viru SARS-CoV-2, který je starý nejdéle 7 dní (tzn. 27.04.2021). Tento test vám vykonají na vaší škole a stejně vám vystaví potvrzení. Informace od MŠMT.

Doložit Čestné prohlášení (najdete v příloze pozvánky)

Přijímací zkoušky

Průběh přijímacího řízení se řídí dle platných hygienických a bezpečnostních pokynů.

Informace ohledně jednotné přijímací zkoušky naleznete pozvánce.

Časový rozpis jednotné přijímací zkoušky stanovilo MŠMT následovně.

Testy fyzické zdatnosti budou probíhat dle uvedených kritérií na našich web. stránkách http://www.bpa-svatonovice.cz/prijimaci-rizeni/kondicni-testy.

Vzhledem k nynější situaci ohledně SARS CoV-2 budou žáci provádět testy v menších skupinách. Z tohoto důvodu prosím o dostavení se 15 – 30 min. před uvedeným časem. Využití šaten bude možné.

Chápeme, že podpora ze strany rodiny je důležitá, avšak prosíme o doprovod v maximálním počtu dvou osob na jednoho uchazeče.

S sebou: Občanský průkaz, Čestné prohlášení, negativní výsledek na přítomnost viru SARS-CoV-2, sportovní oblečení, obuv do tělocvičny i na běh venku, respirátor (cvičení je možno provádět bez roušky)

Průběh přijímacího řízení:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem v pořadí dle dosaženého bodového hodnocení a s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam bude uveřejněn na webu školy https://www.bpa-svatonovice.cz/prijimaci-rizeni/vysledky-pr a vyvěšen na veřejně přístupném místě v budově školy. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou.

Pro uchazeče, kteří se řádně omluví do tří dnů řediteli školy z řádného termínu a ředitel omluvu uzná, se koná náhradní termín jednotné přijímací zkoušky ve dnech 2. a 3. června 2021.

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu je třeba do 02.06.2020 potvrdit odevzdáním zápisového lístku na sekretariátu školy osobně v čase od 08:00 do 12:00 h., nebo v odpoledních hodinách po telefonické domluvě, případně prostřednictvím poštovní služby. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Proti výsledku přijímacího řízení nemůže uchazeč podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Pro více informace nás neváhejte kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. č. 725 387 198.                             

                                 

Mgr. Jiří Večeř

zástupce ředitele školy

 

 

 

Aktuality

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více

Chyba certifikátu v mobilní aplikaci Bakaláři

Technická podpora systému Bakaláři nás informovala, že od 30. 9. 2021 může docházet v mobilní...

+ více

Dočasné odpojení datových služeb

Z důvodu přemístění anténního přístupového bodu na budově BPA v M. Svatoňovicích pracovníky...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola