Milí maturanti, 

oficiální prohlášení ředitele školy ohledně nástupu do škol (ke stažení ZDE):

INFORMACE PRO ŽÁKY MATURITNÍCH ROČNÍKŮ

Milí žáci maturitních ročníků.

V první řadě vám chci poděkovat za vaši píli, přístup k práci a za plnění úkolů a cílů, které jsme vám v této nelehké době kladli a se kterými se naprostá většina z vás vyrovnala bez větších obtíží. Jsem rád, že si uvědomujete složitou situaci, do které nás souhra okolností postavila. Vedení školy, učitelé i jiní pracovníci školy za vámi stojí a snaží se vám být co nejvíce nápomocni.

Bedlivě sledujeme nejen kroky vlády, ale i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva zdravotnictví a jiných důležitých státních institucí. V rámci harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství MŠMT zveřejnilo:

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy.

Na základě diskuze mezi vedením školy a pedagogickými pracovníky vydávám já, ředitel školy, následující prohlášení:

V období od 11. 5. 2020 do 22. 5. 2020 bude na naší škole (na střediscích v Malých Svatoňovicích i v Praze) probíhat prezenční výuka, a to za zvýšených hygienických opatření, která budou v souladu s nařízením vlády ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a jiných státních institucí, vydávajících pokyny v souvislosti s problematikou školství a onemocnění COVID-19. Výuka bude probíhat ve skupinách dle předem stanoveného rozvrhu, který žáci uvidí v systému Bakaláři. Ve skupině bude maximálně 15 žáků. Roušky jsou povinné, další individuální ochranné pomůcky z iniciativy žáků a učitelů jsou vítány. Bylo by vhodné, aby měl každý žák i učitel k dispozici minimálně dvě roušky a aby v průběhu své přítomnosti ve škole za zvýšených hygienických opatření vyměnil používanou roušku za čistou, nepoužitou.

Při vstupu do objektu školy žák i učitel bude muset vyplnit čestné prohlášení, že mu není známo, že by měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění, dále že mu není známo, že by přišel do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a nebyla na něho z toho důvodu uvalena karanténa, a zároveň, že netrpěl v posledních třech týdnech a netrpí zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů. Taktéž, že během minulých tří týdnů nepobýval v zahraničí. Po vstupu do školy bude také žák i učitel povinen použít dezinfekční prostředky, které škola umístí na exponovaná místa (vchod, WC, učebny).

Výuka bude probíhat ve stanovených dnech ve dvou blocích trvajících 2,5 hodiny (150 minut) s tím, že přestávky budou stanoveny individuálně, nejdéle však po 45 minutách s nejkratším trváním 5 minut. Přestávka mezi bloky bude 30 minut. Žáci budou při opuštění učebny v době přestávky povinni dodržovat zvýšená hygienická opatření a je zakázáno stýkat se v budově školy a její bezprostřední blízkosti s žáky z jiné skupiny. Vyučování bude probíhat pouze v maturitních předmětech, a to na základě přihlášek k MZ 2020. Tomu bude pochopitelně přizpůsoben i celý rozvrh.

Docházka žáků bude v tomto období NEPOVINNÁ! Důvod případné nepřítomnosti nebude muset žák omlouvat, je však důležité očekávanou nepřítomnost dopředu oznámit sekretariátu školy, abychom mohli případně upravit skupiny žáků. Sekretariát školy se bude pokoušet očekávanou přítomnost žáků ve škole dopředu prověřovat. Pokud žák nepřijde do školy na začátek bloku, tak v případech neodůvodněného opoždění (odůvodněnými jsou zpožděnka, informování v dostatečném předstihu z důvodu návštěvy lékaře apod.) nebude do probíhajícího bloku vpuštěn a bude muset počkat mimo budovu školy až na blok následující (důvodem je komplikace při změně organizace výuky po jejím zahájení). Žáci budou v učebnách sedět v lavicích po jednom v dostatečných rozestupech, okna budou otevřená, takže je důležité vhodné oblečení, které neohrozí zdraví žáků. Výuka STV bude probíhat nekontaktně, v případě procvičování technik s nutností kontaktu bude probíhat po jednotlivcích s využitím figurín, které budou po každém použití vydezinfikované. Dezinfekce bude probíhat průběžně jak ve společných prostorách, tak v klasických učebnách i v DOJO.

V období od 11. 5. 2020 do 22. 5. 2020 je možná též osobní konzultace žáků s vyučujícími mimo bloky, avšak za splnění stejných hygienických podmínek viz výše a výhradně po předchozí domluvě s vyučujícím, o které bude informován sekretariát školy. Náplní konzultace bude výhradně příprava k maturitní zkoušce.

Věřím, že toto rozhodnutí vám ulehčí především od stresu z maturitní zkoušky a že osobní přítomnost ve škole budete vnímat i jako jistý druh motivace k učení.

V Praze dne 29. dubna 2020

Mgr. Viktor Kratochvíl

         ředitel školy

Aktuality

Novinky v přijímacím řízení

Odkazy na užitečná místa

+ více

Sledujte nás na sociálních sítích

Aktuality můžete sledovat na našem Facebooku a Instagramu...

+ více

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout