Školy jsou dokonale připravené a vzniklá situace s virem COVID-19 školy vůbec neomezuje ve vzdělávání žáků. Výuka kontinuálně pokračuje ve všech třídách. Žáci se vzdělávají bez omezení, a to díky unikátnímu digitálnímu vzdělávacímu systému, jenž si našel i podporu u MŠMT.

Zřizovateli škol se podařil „husarský kousek“. Odvážně a prozíravě už deset let vyvíjí na svých školách on-line výuku (e-learningové vzdělávání), kterou má uloženou na vlastním cloudovém systému. Prioritou tohoto moderního způsobu vzdělávání je bezpečnost a vstřícnost uživatelského prostředí.

Žáci a učitelé jsou tak v přímém kontaktu, prostřednictvím vlastních komunikačních kanálů, a ředitel školy tak přesně ví, jak probíhá výuka. V případě nemoci nebo nepřítomnosti se žáci vzdělávají ze svého domova nebo z místa připojení. Každý uživatel (žák, učitel, tutor, rodilý mluvčí, editor, mentor či odborník z praxe) jsou propojeni a spolupracují na interaktivní virtuální výuce. Tato výuka je v plně souladu s Inovační strategií České republiky 2019–2030, Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu) poprvé publikováno výzkumným střediskem Joint Research Centre Evropské komise v angličtině v roce 2017 jako „European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu“ a v připravované Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Školy Bezpečnostně právní akademie získaly dva projekty z EU na tento dotační program: Šíření dobré praxe a vytváření digitálních vzdělávacích zdrojů v celkové výši 18 milionů Kč.

Výše zmíněná technologie zároveň dává velký prostor k přizpůsobování výuky - individuálním potřebám žáků a je využívána na podporu rozvoje nových forem, metod či didaktických postupů. Data, která jsou jejich prostřednictvím generována, jsou využita k individualizaci výuky, evaluaci výsledků žáků i pedagogů.

Škola zohledňuje portfolia žáků, které je digitálně zpracováno. Každý žák si zapisuje své aktivity a dosažené úspěchy ze všech oblastí svého života, odborných, sportovních, kulturních, společenských (tj. i neformálního vzdělávání). Každý učitel ověřuje portfoliovou dovednost žáků.

Vzdělávání na školách Bezpečnostně právní akademie zaručuje v rámci digitálního systému spravedlivé šance dosáhnout na kvalitní vzdělání všem svým žákům. Zvládáme tak bravurně absenci u žáků.

schema jokrys

 

Aktuality

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více

Chyba certifikátu v mobilní aplikaci Bakaláři

Technická podpora systému Bakaláři nás informovala, že od 30. 9. 2021 může docházet v mobilní...

+ více

Dočasné odpojení datových služeb

Z důvodu přemístění anténního přístupového bodu na budově BPA v M. Svatoňovicích pracovníky...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola