Stejně jako v minulých letech se třetí ročník BPA M. Svatoňovice v rámci projektového dne Historie a současnost české kriminalistiky zúčastnil aktivit v rámci Muzea Policie ČR v Praze na Karlově, a to dne 25.4.2019.

Zde žáci vyslechli velmi zajímavou a odbornou přednášku pracovníka SKPV Praha, se zaměřením na mravnostně motivovanou trestnou činnost a trestnou činnost mládeže a na mládeži. 

Ve druhé části pobytu v muzeu pak žáci při prohlídce plnili předepsané úkoly.

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Resslovy ulice, do pravoslavného kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde s v době heydrichiády ukrývali příslušníci čs. zahr. odboje. Prohlídka krypty a kostela byla velmi působivá.

Cestou po Praze byla ještě žákům ukázána budova Městského soudu v Praze při současném opakování soustavy soudů ČR a dále některé pamětihodnosti.

 

Mgr. Miloslav Fátor - třídní učitel

 

Aktuality

Maturitní zkoušky 2020

Termíny maturitních zkoušek 2020:

+ více

Informace k hodnocení ve 2. pololetí šk. r. 2020

1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází...

+ více

Přijímací řízení 2020

Zveřejňujeme informace k Přijímacímu řízení 2020:

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola