Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 pro obor Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01.

předpokládaný počet žáků pro přijetí: - 10

Termín podání přihlášky pro 2. kolo: do 29. června 2020 včetně (v případě, že nestihnete zaslat přihlášku včas, kontaktujte nás telefonicky na  tel. č: 725 387 199 nebo 725 387 198)

Termín konání 2. kola přijímacího řízení: - pátek 3. července 2020 v 10:00

 

Postup pro přihlášení k přijímacímu řízení

 

Zašlete vyplněnou přihlášku na adresu školy Malé Svatoňovice; 17. listopadu 177; 542 34. Formulář přihlášky je ke stažení zde.

Přihlášku nezapomeňte nechat potvrdit svým praktickým lékařem a základní školou.

V případě, že se k nám hlásíte z jiné Bezpečnostně právní akademie, můžete zažádat o uznání výsledků přiložením formuláře. Ten je ke stažení zde.

V případě dotazů kontaktujte sekretariát školy (p. Večeřová) na tel.: 725 387 199, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(pozvánka k přijímacím zkouškám bude uchazečům zaslána e-mailem)

 

Kritéria hodnocení ve druhém kole přijímacího řízení

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

 

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení bude stanoveno podle součtu získaných bodů:

  1. za hodnocení prospěchu ze ZŠ (15 bodů ze 65 bodů = 23%)
  2. za testy fyzické zdatnosti (50 bodů ze 65 bodů = 77%)

1) Průměrný prospěch ze základní školy - maximálně 15 bodů

Prospěch ze základní školy v celkovém hodnocení přijímací zkoušky 23% (ZŠ). Boduje se přepočtený průměr pololetního a závěrečného vysvědčení 8. třídy společně s pololetním vysvědčením 9. třídy.

tab krit2020

2) Test fyzické zdatnosti - (kondiční test) - maximálně 50 bodů

Test fyzické zdatnosti (kondiční test) – maximálně 50 bodů. V celkovém hodnocení přijímací zkoušky 77% (FT). Pokud uchazeč nedosáhne minimálně 12 bodů, není přijat.

Obsahuje Jacíkův celomotorický test; člunkový běh 4x10m; Cooperův běh – 12 min běh; shyby (přítahy) - chlapci/výdrž ve shybu (přítahu) – dívky; skok daleký z místa odrazem snožmo

Ukázky provedení fyzických testů naleznete zde.

tab kr2020 1

 

Celkové hodnocení přijímací zkoušky

 

O přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

Každá z částí přijímací zkoušky se hodnotí zvlášť dle svých kritérií. Předpokladem pro splnění podmínek přijímací zkoušky je dosažení nejméně 12 bodů v kondičním testu a v celkovém součtu minimálně 20 bodů.

Uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacích zkoušek, jsou seřazeni do pořadí podle celkového počtu bodů, které dosáhli v součtu hodnocení ze všech částí přijímací zkoušky.

Při rovnosti bodů budou uplatněna pomocná kritéria v následujícím pořadí:

  1. Počet bodů z kondičních testů
  2. Průměrný prospěch uchazeče za 1. pololetí poslední absolvované třídy povinné školní docházky.

bpa edu

Aktuality

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více

Chyba certifikátu v mobilní aplikaci Bakaláři

Technická podpora systému Bakaláři nás informovala, že od 30. 9. 2021 může docházet v mobilní...

+ více

Dočasné odpojení datových služeb

Z důvodu přemístění anténního přístupového bodu na budově BPA v M. Svatoňovicích pracovníky...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola