Informace pro výuku od 08.06.2020 naleznete v tomto dokumentu.

Důležité termíny spojené s uzavíráním známek:

  • Známky k 2. poletí budou uzavírány v úterý 23.06.2020.
  • Vysvědčení bude předáváno v pátek 26.06.2020, jelikož 29. a 30. června je stanoveno ředitelské volno. Případně si jej budete moci vyzvednout na sekretariátu školy začátkem školního roku 2020/2021 v září.
  • Termín pro doklasifikace (hodnocení N) budou směřovány do prvního týdne července 2020 tzn. od 07.2020 do 03.07.2020. Přesné časy budou upřesněny prostřednictvím Bakalářů.
  • V průběhu výuky od 08.06. do 23.06. budete moci po individuální domluvě s pedagogy docházet také na konzultace pro doplnění dílčích úkolů, které jsou nezbytné pro klasifikaci. Zejména pak cizí jazyky v e-learningovém programu E-knihovna 2 (BLEDWSchool). Přístup do počítačových učeben bude možný.

Hodnocení žáků v 2. pololetí bude probíhat dle níže uvedených kritérií:

1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

  1.  a)z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  2.  b)podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3.  c)podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.

(4) Odstavec 1 se použije obdobně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.

Znění vyhlášky 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 ohledně známkování v 2. pololetí školního roku 2020 ZDE!

Aktuality

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více

Chyba certifikátu v mobilní aplikaci Bakaláři

Technická podpora systému Bakaláři nás informovala, že od 30. 9. 2021 může docházet v mobilní...

+ více

Dočasné odpojení datových služeb

Z důvodu přemístění anténního přístupového bodu na budově BPA v M. Svatoňovicích pracovníky...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola