Zveřejňujeme pravděpodobné scénáře konání MZ 2020:

Varianta 1 (pokud žáci nastoupí do škol nejpozději 1. 6. 2020):

➢ pokud bude umožněna přítomnost žáků ve škole nejpozději 1. 6. 2020, budou MZ zahájeny nejdříve 21 dní poté

➢ konkrétní časové schéma vyhlásí MŠMT (bude zveřejněno i na našem školním webu)MZ mohou konat žáci, kteří dle Školského zákona podali úplnou přihlášku k MZ, jedná se i o žáky, kteří budou konat opravnou či náhradní MZ

➢ přihlášeným žákům bude odpuštěna část MZ písemná práce z českého a cizího jazyku (slohové práce)

➢ praktickou zkoušku ze speciální tělesné výchovy upraví ředitel školy dle svých kompetencí a požadavky zveřejní s dostatečným předstihem na webových stránkách školy

Varianta 2 - náhradní způsob vykonání MZ (pokud nebude umožněna přítomnost žáků ve školách k 1. 6. 2020):

➢ pokud nebude umožněna přítomnost žáků ve školách k 1. 6. 2020 vykoná úspěšně MZ ten, kdo je žákem posledního ročníku, podal přihlášku k MZ a prospěl na konci 1. pololetí 4. ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní MZ

➢ žák, který neuspěl v 1. pololetí posledního ročníku nebo nebyl hodnocen bude komisionálně přezkoušen

➢ v případě úspěšného komisionálního přezkoušení je mu známka v pololetí upravena

➢ pokud žák u komisionálního přezkoušení neuspěje, má právo na opakování ročníku

➢ hodnocení na maturitní vysvědčení je v případě náhradního způsobu vykonání MZ průměrem známek z daných předmětů za poslední tři pololetí

Úplné znění zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (č. 135/2020 Sb.) naleznete na stránkách zde.

 

Aktuality

Karanténa pro třídu 1. OA

Informujeme o uvedení třídy 1.OA do karantény z důvodu pozitivního výsledku jednoho z žáků.

+ více

2. kolo přijímacího řízení pro šk. r. 20/21

Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích vyhlašuje 2. kolo přijímacího...

+ více

Termín pro podání přihlášky k první opravné...

Termín pro podání přihlášky k první opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce, řediteli školy je...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola