Zveřejňujeme pravděpodobné scénáře konání MZ 2020:

Varianta 1 (pokud žáci nastoupí do škol nejpozději 1. 6. 2020):

➢ pokud bude umožněna přítomnost žáků ve škole nejpozději 1. 6. 2020, budou MZ zahájeny nejdříve 21 dní poté

➢ konkrétní časové schéma vyhlásí MŠMT (bude zveřejněno i na našem školním webu)MZ mohou konat žáci, kteří dle Školského zákona podali úplnou přihlášku k MZ, jedná se i o žáky, kteří budou konat opravnou či náhradní MZ

➢ přihlášeným žákům bude odpuštěna část MZ písemná práce z českého a cizího jazyku (slohové práce)

➢ praktickou zkoušku ze speciální tělesné výchovy upraví ředitel školy dle svých kompetencí a požadavky zveřejní s dostatečným předstihem na webových stránkách školy

Varianta 2 - náhradní způsob vykonání MZ (pokud nebude umožněna přítomnost žáků ve školách k 1. 6. 2020):

➢ pokud nebude umožněna přítomnost žáků ve školách k 1. 6. 2020 vykoná úspěšně MZ ten, kdo je žákem posledního ročníku, podal přihlášku k MZ a prospěl na konci 1. pololetí 4. ročníku, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní MZ

➢ žák, který neuspěl v 1. pololetí posledního ročníku nebo nebyl hodnocen bude komisionálně přezkoušen

➢ v případě úspěšného komisionálního přezkoušení je mu známka v pololetí upravena

➢ pokud žák u komisionálního přezkoušení neuspěje, má právo na opakování ročníku

➢ hodnocení na maturitní vysvědčení je v případě náhradního způsobu vykonání MZ průměrem známek z daných předmětů za poslední tři pololetí

Úplné znění zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (č. 135/2020 Sb.) naleznete na stránkách zde.

 

Aktuality

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více

Chyba certifikátu v mobilní aplikaci Bakaláři

Technická podpora systému Bakaláři nás informovala, že od 30. 9. 2021 může docházet v mobilní...

+ více

Dočasné odpojení datových služeb

Z důvodu přemístění anténního přístupového bodu na budově BPA v M. Svatoňovicích pracovníky...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola