Místo konání: Věznice a vazební věznice Pankrác, Vyšehrad a Slavín, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Ve dnech 15.-16.ledna 2019 proběhla poslední větší opakovací a poznávací cesta čtvrtých ročníků do Prahy.

Podle dlouhodobě připravovaného itineráře jsme nejprve navštívili Věznici a vazební věznici na Pankráci, kde jsme se dostali přímo do prostor výkonu trestu a výkonu vazby a to do mužské i ženské části. Navštívili jsme i některé neobsazené cely a další zařízení. Toto vše za plného provozu věznice, ale za přísných bezpečnostních opatření.

Z věznice jsme se pěšky přesunuli na Vyšehrad, který jsme prošli včetně „panoramat“ a hlavně jsme opakovali k maturitě z českého jazyka nad hroby veršotepců a i jiných mistrů jazyka českého, nehledě na představení spousty dalších osobností.

Nocleh jsme měli zajištěn na naší pražské pobočce v Hloubětíně ve spacácích, za což má náš velký dík pan zástupce ředitele, který nám zajistil i odvoz spacáků.

Druhý den proběhla dnes už „tradiční“ prohlídka a celkové představení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to díky vynikajícímu mluvčímu Pirátské strany Martinu Vančovi, jehož projev byl opět vyčerpávající, obdivuhodně květnatý a hlavně pro studenty dóóóst přínosný.

 

Mgr. Miloslav Fátor - třídní učitel

 

Aktuality

Podzimní maturity 2019 - rozpis

V přiloženém...

+ více

Sdělení ředitele školy o navýšení školného

Z rozhodnutí zřizovatele školy pana Mgr. Josefa Krysty dochází od 1.9.2019 k navýšení školného pro...

+ více

Informace k podzimním maturitním zkouškám

Důležité termíny (viz ...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola