Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákonaMinisterstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vznikua rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádnéopatření:

(dále viz dokument PDF)

 

pdf ico

Aktuality

Přijímací řízení 2020

Zveřejňujeme informace k Přijímacímu řízení 2020:

+ více

Maturity 2020

Zveřejňujeme pravděpodobné scénáře konání MZ 2020:

+ více

Škola doma - Videokonference

Pro vyšší komfort domácí výuky jsme pro své žáky připravili interaktivní rozcestník pro...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola