Ředitel školy Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 pro obor:

Obor: Bezpečnostně právní činnost - denní studium - předpokládaný počet žáků pro přijetí: 96
Kód:

68-42-M/01.

Název ŠVP:     

Ochrana osob a majetku

Podrobnější informace (dle MŠMT) k přijímacímu řízení, z který vycházejí informace níže naleznete na WWW.PŘIHLASKYNYSTŘEDNI.CZ 

Přihlášky

Dokumenty:

Přihláška obsahuje:

 1. Přihláška ke vzdělávání na SŠ
 2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 3. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

všechny tyto dokumenty naleznete na této stránce.

Podání přihlášky

Máte na výběr tři různé způsoby:

 1. Elektronická přihláška
 2. Výpis ze systému
 3. Tiskopis se všemi přílohami

Infolinka pro uchazeče od MŠMT pro podání přihlášky je v provozu každý den od 9:00 do 19:00 hodin na tel. č. 771 230 700.

Výběr škol na přihlášku - prioritizace

 • V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority.
 • Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.
 • Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí "nad čarou" ve více než jedné výsledkové listině.
 • Jak daná prioritizace funguje vysvětluje následující video od MŠMT.

Termín doručení přihlášek: Od 1. února do 20. února 2024

1. kolo přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JZP) z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.
 • Řádný termín

  1. termín: pátek 12. dubna 2024

  2. termín: pondělí 15. dubna 2024

 • Náhradní termín

  1. termín: pondělí 29. dubna 2024

  2. termín: úterý 30. dubna 2024

 • Termín a místo konání se dozvíte v pozvánce, každému uchazeči bude přidělena spádová škola. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x ve stejné škole.

Školní část přijímací zkoušky (fyzické testy)

 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.
 • Nově se fyzické testy konají jiné dny, než JPZ. Vám přiřazený termín bude uveden v pozvánce.
 • Řádný termín

  1. termín: středa 10. dubna 2024

  2. termín: čtvrtek 11. dubna 2024

 • Náhradní termín

  1. termín: čtvrtek 25. dubna 2024

  2. termín: pátek 26. dubna 2024

Výsledky přijímacího řízení

Veškeré informace ohledně výsledků přijímacího řízení najdete na našich webových stránkách 15. 05. 2024 (termín zveřejnění výsledků) v sekci výsledky přijímacího řízení. 

Nově zaniká možnost podat proti výsledku ODVOLÁNÍ.

Nově vzniká možnost VZDÁNÍ SE PŘIJETÍ V 1. KOLE - ta vás automaticky vyškrtne z celého 1. kola na všech školách kam jste byli přihlášeni a umožní vám přihlásit se do 2. kola. Místo, kterého jste se ve výsledkové listině vzdali může škola obsadit až v kole č. 2. Nemáte však jistotu, že na Vaší „druhé“ škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ní budete přijat. Důrazně proto doporučujeme, rozmyslet si prioritizace škol na pozvánkách!

2. kolo přijímacího řízení

Toto kolo slouží pro uchazeče, kteří se v 1. kole vzdali svého přijetí, nebo se na žádnou ze svých škol nedostali.

Systém podání přihlášky je totožný jako v 1. kole

 • 20. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení
 • do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola
 • od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky (fyzické testy)
 • 21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Přesné termíny opět obdržíte na pozvánce k přijímacímu řízení.

Další informace

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami:

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení, na základě něhož může být takovému uchazeči prodloužena doba konání jednotné přijímací zkoušky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení záleží na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně).

Uchazeči o studium z jiných zemí:

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí NA JEJICH ŽÁDOST (podle §20 odst. 4 školského zákona) přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem.

Ukázkové zkušební testy naleznete na této stránce

Pro další informace klikněte na odkaz: kritéria přijímacího řízení

Aktuality

Novinky v přijímacím řízení

Odkazy na užitečná místa

+ více

Sledujte nás na sociálních sítích

Aktuality můžete sledovat na našem Facebooku a Instagramu...

+ více

Opakující se chyby v mobilní aplikaci Bakaláře

V souvislosti s častými telefonáty rodičů i žáků na téma opakující se chyby (neplatnosti...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout