Maturitní zkoušky v r. 2021

Pro nejaktuálnější informace sledujte web https://maturita.cermat.cz.

maturitnizkouska

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy

 • 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 
 • 25. června 2021 pro podzimní zkušební období

ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1.      Písemné práce (sloh, nově hodnocen školou)

ZRUŠENO

2.      Praktická maturitní zkouška

od 14. června do 15. června 2021

 • speciální tělesná výchova – příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut
 • technické kreslení, CAD systémy a průmyslový design – vylosování tématu a příprava na  zkoušku trvá 15 minut, na samotnou realizaci mají žáci 420 minut

3.      Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které budou nově hodnoceny „uspěl/neuspěl “. Došlo k navýšení času pro vypracování z ČJ na 85 minut, z cizího jazyka na 110 minut a z matematiky na 135 minut.

 • jarní zkušební období od 24. května do 26. května 2021 řádný termín a od 7. července do 9. července mimořádný termín
  • řádný termín - 24. května (MA, AJ); 25. května (ČJ); 26. května (RJ, matematika rozšiřující)
  • mimořádný termín - 7. července (MA, AJ);  8. července (ČJ);  9. července (RJ, matematika rozšiřující) - pro žáky, kteří se např. z důvodu karantény nemohou účastnit řádného termínu
 • podzimní zkušební období od 1. září do 10. září 2021 (termín bude upřesněn)
 • povinné - didaktický test z českého jazyka a literatury
 • volitelné - didaktický test z cizího jazyk (Aj / Rj) nebo didaktický test z matematiky

4.      Profilová část maturitní zkoušky

od 16. června do 18. června 2021

ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí. Nově se předměty společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) stávají zkouškami nepovinnými (pouze pro „prvomaturanty“, na uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku se vyjímka nevztahuje).

 • žák odevzdá seznam literárních děl pověřené osobě do 30. dubna 2021 pro jarní zkušební období. Pro podzimní termín do 30. června 2021.
 • ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.

ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

 • ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu

 

Zahájení je pro všechny maturanty povinné (tedy všichni maturanti se musí dostavit).

Přesný rozpis maturitních zkoušek studentům vždy chodí do Bakalářů.

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

PŘEHLED MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

 

TÉMATA PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK:

68-42-M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM – ZÁMĚR HASIČSKÝ

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM – ZAMĚR VOJENSKÝ

MATURITNÍ TÉMATA - Anglický jazyk

MATURITNÍ TÉMATA - Ruský jazyk

CERMAT - Výsledkový portál žáka

Video z maturitní zkoušky​

Aktuality

Důležité informace k přijímacímu řízení

Přečtěte si nejnovější informace ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

+ více

Pro maturanty důležité!

Nezapomínejte průběžné kontrolovat informace ohledně MZ.

+ více

Kritéria PŘ 2021 se nemění

těch zmatků už bylo i tak dost...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola