Rádi bychom informovali návštěvníky našich stránek a především rodiče žáků, že na naší škole působí školní metodik prevence a výchovný poradce.

 

Školní metodik prevence:

 

V současnosti tuto funkci vykonává:

Ing. Marie Večeřová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: dle předchozí telefonické domluvy na tel. č. 724 452 934

Cílem práce školního metodika prevence je zajištění především poradenských služeb a možnost poskytnout pomoc okamžitě a přímo ve škole. Metodik prevence spolupracuje s výchovným poradcem a vedením školy, pedagogy. Snažíme se všichni vytvořit pro žáky bezpečné prostředí pro výchovně vzdělávací proces.

Práce ŠMP probíhá podle Preventivního programu, který vychází z pokynu MŠMT, Č.j.:14514/2000-51 a je zaměřen na předcházení následujícím sociálně negativním jevům:

      Záškoláctví

      Šikana, kyberšikana; rasismus, xenofobie, vandalismus

      Kriminalita, delikvence

      Drogová závislost, alkoholismus, kouření, onemocnění HIV/AIDS a další infekční nemoci    

      související s užíváním návykových látek

      Virtuální drogy (počítače, televize, video, mobilní telefony)

      Gambling (patologické hráčství)

      Domácí násilí

      Týrání a zneužívání dětí, sexuální zneužívání dětí

      Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)

Rodiče, žáci mohou školního metodika kdykoliv oslovit, abychom včas pomohli řešit vzniklý problém, ať už se bude týkat vztahů ve třídě, užívání omamných látek, krádeží, slovního napadání a ubližování, domácího násilí, sexuálního zneužívání, internetové šikany a podobných negativních projevů.

Užitečné odkazy:

www.sikana.org (Společenství proti šikaně)

www.e-nebezpeci.cz (E-Nebezpeci pro učitele)

www.ncbi.cz (Národní centrum bezpečnějšího internetu)

www.linkabezpeci.cz (Sdružení Linka bezpečí (116 111)

 

www.minimalizacesikany.cz (Poradna webu Minimalizace šikany)

www.internetporadna.cz (Internet poradna)

 

www.Horka-linka.cz (Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu)

www.napisnam.cz (Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu)

http://www.prevence-info.cz/

www.bezcigaret.cz

 

Výchovný poradce:

 

V současnosti tuto funkci vykonává:

Mgr. Josef Vrbata

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: dle předchozí telefonické domluvy na tel. č. 725 408 166

Cílem práce výchovného poradce je služba určená studentům, rodičům a pedagogickým pracovníkům, zaměřuje se na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství.

Činnost výchovného poradce vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění

(školský zákon) a vyhlášky č.27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Činnosti výchovného poradce:

  1. Formou individuálních konzultací se žáky a jejich zákonnými zástupci nabízíme pomoc při řešení různých výchovných a studijních problémů
  2. Poskytování informací o možnostech pomaturitního studia na vysokých školách a vyšších odborných školách. Předávání informací o jednotlivých typech škol prioritně žákům maturitních ročníků.
  3. Evidence žáků se SPU a spolupráce s PPP v Trutnově, Speciálními pedagogickými centry a rodiči.
  4. Informuje pedagogický sbor o přiznaných podpůrných opatřeních žáků a následná koordinace práce s těmito žáky.
  5. Spolupracuje s vedením školy, školním metodikem prevence sociálně patologických jevů, pedagogickým sborem, třídními učiteli při řešení výchovných a vzdělávacích potíží žáků.

Našim společným cílem je vytvořit přátelské studijní prostředí ve škole, podporovat osobnostní rozvoj žáků, vyhledávat talenty, poskytnout individuální studijní plány pro sportovce, nadané i handicapované žáky.

Užitečné odkazy:

 

  1. Maturita

 

www.novamaturita.cz

www.scio.cz/maturita

www.maturita.cz           

www.vysokeskoly.cz

www.kampomaturite.cz

www.fakulta.cz

www.najdivs.cz

www.gaudeamus.cz

www.vejska.cz/vysoke-skoly

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.vyssiodborneskoly.com

www.adresarskol.cz

 

  1. Termíny pro podání přihlášek

 

www.vysokeskoly.com/terminy-podani-prihlasek/

 

Aktuality

Důležité informace k přijímacímu řízení

Přečtěte si nejnovější informace ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

+ více

Pro maturanty důležité!

Nezapomínejte průběžné kontrolovat informace ohledně MZ.

+ více

Kritéria PŘ 2021 se nemění

těch zmatků už bylo i tak dost...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola