Žáci třetího ročníku navštívili v pátek 5. října 2018 tepelnou elektrárnu v Poříčí u Trutnova. Exkurze proběhla dle školního plánu Enviromentální výchovy  Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích.

Naším průvodcem po všech provozech elektrárny byl pan inženýr Kenis, který zde pracuje jako vedoucí úseku vodního hospodářství. Nejprve jsme zhlédli krátký informační snímek o historii a také  o modernizaci elektrárny. Zajímavá byla hlavně část,která se týkala technologie fluidního kotle a fluidního spalování. Studenty nejvíce zajímala dvě stanoviště, nejprve na vrcholu chladících věží, které slouží k ochlazování technologické vody a potom hlavně poslední patro fluidního kotle s teplotou prostoru okolo 40° C.
Studenti získali reálnou představu o výrobě elektrické energie ve vztahu k životnímu prostředí.
 
Ing. Jiří Mach - třídní učitel
 
02 epo

Aktuality

Důležité informace k přijímacímu řízení

Přečtěte si nejnovější informace ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

+ více

Pro maturanty důležité!

Nezapomínejte průběžné kontrolovat informace ohledně MZ.

+ více

Kritéria PŘ 2021 se nemění

těch zmatků už bylo i tak dost...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola