Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 (ŠVP Právní administrativa)

Absolventi získají úplné střední odborné vzdělání a budou připraveni:

  • pro administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů,
  • pro administrativní činnost v orgánech státní správy a samosprávy vykonávajících správu sociální a správu na úseku katastru nemovitostí a v realitních kancelářích.

Absolventi se mohou přihlásit ke studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole s právním a sociálním zaměřením.

Leták ke stažení

Informace o přijímacím řízení

Učební plán

Základní předměty:

Český jazyk a literatura
Jazykové praktikum
Anglický nebo německý jazyk
Písemná a elektronická komunikace
Ruský jazyk
Právní administrativa
Dějepis a dějiny kultury
Katastrální správa
Občanská nauka
Právo
Základy přírodních věd
Sociální politika
Aplikovaná psychologie
Výpočetní technika
Matematika
Základy ekonomiky
Tělesná výchova

Odborné předměty:

Účetnictví
Písemná a elektronická komunikace
Rétorika
Společenskovědní seminář
Informační technologie
Realitní činnost

Sportovní kurzy:

lyžařský, turistický

Součástí učebního plánu je odborná praxe (v kancelářích advokátů, notářů na pracovních úřadech, účast na soudních jednáních, při řízeních na katastrálních úřadech aj.)

Školní vzdělávací plán Právní administrativa