Technické lyceum - kód 78-42-M/01

Nabízíme studium ve dvou variantách

  • ŠVP Technické lyceum - specifický záměr vojenský
  • ŠVP Technické lyceum - specifický záměr hasičský

Studium je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté, zakončeno maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů - spolupracujeme s Ministerstvem obrany ČR a Universitou obrany v Brně. Absolvent je připraven k vedení týmu lidí v každodenní činnosti, ke zvládání rizik a stresových situací, k rozhodování se při psychickém a fyzickém vypětí a tyto dovednosti může realizovat:

  • Studium vysokých škol vojenského zaměření
  • Studium vysokých škol technického zaměření
  • Studium vysokých škol bezpečnostně právního zaměření
  • Kariéra profesionálního vojáka
  • Kariéra pracovníka bezpečnostních sborů v ČR

Zájemci se mohou přihlásit na kteroukoliv školu BPA v Ostravě, Praze, Brně, Plzni a Malých Svatoňovicích. Výuka bude realizována internátní formou v Malých Svatoňovicích.

Letáky ke stažení:

specifický záměr vojenský
specifický záměr hasičský

Informace o přijímacím řízení 

Učební plán

Všeobecně vzdělávací předměty:

Český jazyk a literatura
Anglický nebo německý jazyk
Ruský jazyk
Chemie
Zeměpis
Ekonomika
Matematika
Fyzika
Účetnictví
Biologie
Výpočetní technika
Tělesná výchova
Dějepis
Občanská nauka

Odborné předměty:

Průmyslové výtvarnictví
CAD systémy
Technické kreslení
Speciální tělesná výchova
Deskriptivní geometrie

Sportovní kurzy:

lyžařský, branný, střelecký, speleoalpinistický