Kurzy odborné způsobilosti - profesní kvalifikace Strážný a Detektiv koncipient

Zkoušky k získání profesní kvalifikace jsou dočasně pozastaveny, v dohledné době tedy nebude vypisován termín zkoušek. Děkujeme za pochopení.

Bezpečnostně právní akademie v Ostravě, Brně, Plzni a Malých Svatoňovicích připravily pro zájemce z řad pracovníků soukromých bezpečnostních agentur kurzy k získání odborné způsobilosti.

Vzhledem k pořádkům vyplývajícím především z vyhlášky MV ČR č. 16/2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva jsou tyto kurzy zaměřeny na přípravu ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace

Strážný  (68-008-E) a
Detektiv koncipient (68-009-M)

Jelikož  všechny výše uvedené školy byly Ministerstvem vnitra ČR uznány jako autorizované osoby, poskytují v této oblasti rovněž možnost vykonání příslušné kvalifikační zkoušky. Úspěšní absolventi získají Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný nebo Detektiv koncipient dle platné legislativy

Odborné kurzy zajišťují lektoři s dlouhodobou pedagogickou a zvláště odbornou praxí.

Proč je nutno skládat zkoušku odborné způsobilosti?

Základní  informace o kurzech:

Místo pořádání: Ostrava, Brno, Plzeň, Malé Svatoňovice (dle vlastní volby)
Délka trvání  kurzu: 3 dny
Forma studia: denní (rozsah 20 vyučovacích hodin)
  distanční  (e-learning)
  kombinovaná  (kombinace dvou výše uvedených)
  samostudium (uchazeč se hlásí přímo na zkoušku, neplatí kurzovné)
Kurzovné: 1 500,- Kč
Poplatek za zkoušku: 900,- Kč, opravná 300,- Kč (Strážný), 950,- Kč, opravná 300,- Kč (Detektiv koncipient)

Všichni uchazeči budou mít možnost ještě před samotnou zkouškou absolvovat zkušební test, který ověří míru jejich připravenosti.

Zájemci si musí vyplnit Přihlášku do kurzu (či přímo Přihlášku ke zkoušce) a podat ji na zvolenou školu BPA.

Přihláška ke stažení:

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN ZKOUŠEK V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH: v dohledné době nebude vypsán

Uzávěrka přijetí příhlášek je 7 kalendářních dní před termínem konání zkoušky.

KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Miloslav Fátor, tel.: 725 387 196, miloslav.fator@bpakademie.cz

Před podáním přihlášky doporučujeme telefonickou konzultaci ohledně možného termínu zkoušky.

Mgr. Josef Krysta

generální ředitel BPA