bezpsluzba

Bezpečnostní služby – kód 68-42-L/51

(tříleté distanční studium s maturitní zkouškou)

ŠVP Bezpečnostní služby

Distanční studium na BPA je určeno absolventům tříletých učebních oborů zakončených výučním listem, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o maturitní zkoušku. Všichni žáci jsou on-line připojeni na vlastní - MŠMT akreditovaný vzdělávací systém školy. V tomto systému jsou k dispozici veškeré učební materiály.

Komunikace s pedagogy probíhá buď on-line, nebo i osobními konzultacemi. Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění našich absolventů školy. Studijní obor připravuje studenty pro zařazení u Policie České republiky, městské a obecní policie, celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže, ale i jinde.

 

Učební plán obsahuje

Všeobecné vzdělávací předměty, odborné předměty (např. bezpečnostní příprava, kriminalistika, právo), praktické předměty (speciální tělesná výchova - karate, judo, profesní sebeobrana), sportovní kurzy (branný, lyžařský).

 

Přijímací zkoušky ke studiu

Konají se pouze v 1. kole, v dalších kolech se nekonají. Uchazeči o studium v 1. kole budou vykonávat jednotnou zkoušku z českého jazyka, literatury a z matematiky. Přijímací zkoušky pro první kolo přijímání proběhnou v termínu od 12. dubna 2017. Konkrétní další termíny budou upřesněny na těchto webových stránkách školy. Přesné datum a čas uchazeč obdrží ve zvacím dopise k přijímacím zkouškám.

 

Školné

Školné činí pro školní rok 2018/19 -15 300 Kč ročně.

 

Dny otevřených dveří na BPA v Malých Svatoňovicích:      

  • sobota 8.12.2018 - v době od 09.00 - 12.00 hodin
  • sobota 12.1.2019 - v době od 09.00 - 12.00 hodin
  • středa 23.1.2019 - v době od 15.00 - 18.00 hodin
  • sobota 16.2.2019 - v době od 09.00 - 12.00 hodin

Po telefonické dohodě je možné navštívit školu kdykoliv.

Aktuality

2. kolo přijímacího řízení pro šk. r. 20/21

Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích vyhlašuje 2. kolo přijímacího...

+ více

Termín pro podání přihlášky k první opravné...

Termín pro podání přihlášky k první opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce, řediteli školy je...

+ více

Informace k hodnocení ve 2. pololetí šk. r. 2020

Informace pro výuku od 08.06.2020 naleznete v...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2017 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola