Elektronická knihovna nabízí našim studentům studijní podporu výuky na internetu. Jak na ni pohlížejí naši žáci ? Podívejte se v následujících prezentacích, které zpracovali:

Matěj Hofman 3.O

Jakub Ušák 4.PO

Michal Valčík 4.PO