Krátké video dokumentující projekt naleznete na www.televize-js.cz a www.nasetelevize.cz

O proběhlé akci si můžete přečíst článek, který vyšel dne 15. 4. 2008 v Krkonošských novinách.

Ve dnech 8.-16. dubna se deset našich studentů zúčastnilo projektu Comenius.Jejich partnerem v rámci projektu byla polská škola "Liceum Ogólnoksztalcacego w Tychach ZDZ w Katowicach".

Téma desetidenního partnerského programu nese název "Historie nás učí, jak budovat společně bezpečnou budoucnost v Evropě". Cílem žáků obou škol bylo poznání kultury a dějin Ceska a Polska, zmenšit hranici mezi jednotlivými zeměmi, a to i po stránce jazykové(naši a polští studenti již absolvovali základní kurz polštiny a češtiny). Výsledkem projektu bylo i zlepšení komunikačních dovedností studentů, jejich analytických schopností. Žáci byli v rámci projektu vedeni k prezentování vlastních názorů a k týmové práci, zvýšení sportovní výkonnosti a v neposlední řadě k připravenosti v případě první pomoci. Nové zkušenosti získali studenti i v oblasti informačních technologií (využití internetu, zpracování dokumentace o projektu, tvorba instruktážního filmu o první pomoci).Úcastníci projektu ComeniusVíce zde: http://www.sosoom-svatonovice.cz/projekty/