Projekt „Zájmová činnost na DM – Bubnový kruh“ byl zahájen v souladu s harmonogramem uvedeným v žádosti 1.7.2013 nákupem perkusních nástrojů. Bylo nakoupeno celkem 6 bubnů „DJEMBE“ dovezených z Afriky (Mali,Quinea), a to: 2 ks djembe velké a 4 ks djembe střední v celkové hodnotě 26000,-Kč.  Obchod zprostředkoval pan David Oplatek – Praha.

Nabídka alternativního programu pro studenty-účastníky adaptačních pobytů v období červenec-září 2013 – uvedeno v bodě B) harmonogramu žádosti, nemohla být realizována z důvodu nedostatečného počtu nástrojů. Tato část projektu si klade za cíl prostřednictvím práce s rytmem v bubnovém kruhu docílit harmonizace a sjednocení dané skupiny a tím navození lepší vzájemné spolupráce v nově vznikajícím třídním kolektivu. Skupiny frekventantů jsou zpravidla 20 -30 ti členné, což přepokládá min.10 nástrojů. Věřím, že se časem podaří tento materiálový nedostatek vyřešit k úspěšné realizaci tohoto záměru.

Nabídka alternativního programu jako zájmové činnosti – volnočasové aktivity při školních výukových kurzech (zejména lyžařských a cyklistických) – bod C) harmonogramu žádosti bude realizována od ledna 2014.

Rozšíření zájmové činnosti pro studenty ubytované na DM v pravidelných lekcích bylo zahájeno v polovině září 2013 a úspěšně probíhá v četnosti 1x týdně po dobu 1 až 1,5 hod. Tato činnost uvedená v bodě C) harmonogramu žádosti byla předpokládána jako činnost hlavní při realizaci projektu.