• kynologie – výcvik služebních psů, út ,čt – od 15,00
 • fotbal – venku na hřišti nebo ve sportovní hale školy
 • florbal – ve sportovní hale
 • volejbal – tělocvična školy  (při větším zájmu případně SH)
 • basketbal – tělocvična školy (při větším zájmu sh)
 • posilovna -   v četnosti 4x týdně dle zájmu studentů,z toho 2x dívky
 • nohejbal – tělocvična školy nebo antukový kurt (dvojic či trojic dle zájmu )
 • softtenis – tělocvična školy umožňuje dvojhru i čtyřhru
 • badminton – sportovní hala
 • tenis – antukový kurt
 • modelářství –dm 4
 • relaxační techniky – dle počtu zájemců (jóga,čchi-kung, mudry,reflexní terapie, masáž…)
 • čajovna – posezení a povídání u dobrého čaje,v případě zájmu tematické besedy apod….
 • bubnování na DJEMBE – některá ze společenských místností nebo učeben školy