Hodnocení EVVO 2012/2013
Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2012/2013