Školní vzdělávací programy

ŠVP Právní administrativa (obor Veřejnosprávní činnost, platnost od 1. 9. 2009)
ŠVP Právní administrativa - změny od 1. 9. 2010 (obor Veřejnosprávní činnost, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Právní administrativa - změny od 6. 9. 2013 (obor Veřejnosprávní činnost, platnost od 1. 9. 2010)

ŠVP Ochrana osob a majetku (obor Bezpečnostně právní činnost, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Ochrana osob a majetku - změny od 6.9.2013 (obor Bezpečnostně právní činnost, platnost od 1. 9. 2010)

ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření vojenské (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření vojenské - změny od 1. 9. 2011 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření vojenské - změny od 2. 9. 2013 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření vojenské - změny od 6. 9. 2013 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2010)

ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření hasičské (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2011)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření hasičské - změny od 2. 9. 2011 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2011)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření hasičské - změny od 2. 9. 2013 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2011)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření hasičské - změny od 6. 9. 2013 (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2011)

ŠVP Bezpečnostní služby (obor Bezpečnostní služby, platnost od 1. 9. 2012)