Zveřejňujeme informace k Přijímacímu řízení 2020:

Přijímací řízení probíhá dle kritérií uvedených na stránkách školy. V rámci nynějších opatření však dochází k pár úpravám:

Testy fyzické zdatnosti pro žáky, kteří naši školu uvedli v přihlášce na 1. místě

04.06.2020

Testy fyzické zdatnosti pro žáky, kteří naši školu uvedli v přihlášce na 2. místě

05.06.2020

Jednotná přijímací zkouška

08.06.2020

Přesné časy budou uvedeny v pozvánkách k přijímacímu řízení, které budou doručeny prostřednictvím poštovní služby a emailu, uvedeného v přihlášce v termínu od 15.05.2020 do 22.05.2020.

Hygienická opatření

Uchazeči odevzdají při vstupu do budovy Čestné prohlášení ke stažení zde.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám. Z tohoto důvodu se uchazeči po vstupu do budovy prokáží buď občanským průkazem nebo identifikačním číslem (které máte uvedeno v emailové pozvánce)

Bezprostředně po vstupu provede každá osoba dezinfekci rukou.

Ostatní pokyny najdete v dokumentu hygienické pokyny pro přijímací řízení. K nahlédnutí zde.

Průběh testů fyzické zdatnosti:

Testy fyzické zdatnosti se vykonávají dle platných kritérií. Bude vykonáváno 5 testů, které najdete s popisem a hodnocením zde.

Z důvodů nynější situace ohledně SARS CoV-2 budou žáci provádět testy v 5ti členných skupinách. Z tohoto důvodu prosím o dostavení se 15 – 30 min. před uvedeným časem.

Samotné cvičení bude probíhat bez roušky, pro přesun mezi stanovišti však bude nutné její nasazení.

Ti žáci, kteří již konali testy fyzické zdatnosti nanečisto a jsou s výsledkem spokojeni, mohou kontaktovat sekretariát školy, omluvit účast ze dne 4. 6. či 5. 6. a zažádat o uznání výsledku z již vykonaného testu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

S sebou

  • Občanský průkaz; roušku
  • Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny i na běh venku (dle popisu a videí)

Jednotná přijímací zkouška

Všechny informace ohledně potřebného vybavení budou obsaženy v pozvánce k přijímacímu řízení.

Žáci budou sedět po jednom v lavicích s dostatečnými odstupy dle nařízení ohledně SARS CoV-2. Při psaní samotné zkoušky není zapotřebí mít nasazenou roušku v ostatních případech samozřejmě ano.

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 min. delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 min. delší, než běžný čas).

S sebou:

  • Občanský průkaz; roušku

Průběh přijímacího řízení:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem v pořadí dle dosaženého bodového hodnocení a s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam bude uveřejněn na webu školy https://www.bpa-svatonovice.cz/prijimaci-rizeni/vysledky-pr a vyvěšen na veřejně přístupném místě v budově školy. Rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá. 

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu je třeba do 23.06.2020 potvrdit odevzdáním zápisového lístku na sekretariátu školy osobně v čase od 08:00 do 12:00 h., nebo v odpoledních hodinách po telefonické domluvě, případně prostřednictvím poštovní služby. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Proti výsledku přijímacího řízení nemůže uchazeč podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

NÁHRADNÍ TERMÍN: Pro uchazeče, kteří se nemohli řádného termínu z vážných důvodů zúčastnit a do 3 dnů se písemně omluvili řediteli školy. 
 
Školní přijímací zkouška 
1. termín (pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli naši školu jako první) 19. 06. 2020
2. termín (pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli naši školu jako druhou) 22. 06. 2020 Jednotná (státní) přijímací zkouška Termín: 23. 06. 2020
 

Informace k PŘ ve školním roce 2020/2021 z MŠMT naleznete zde

Pro více informace nás neváhejte kontaktovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. č. 725 387 198.


JEDNOTNÁ (SPOLEČNÁ) ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – didaktický test z českého jazyka a matematiky

Uvádíme odkazy na on-line testy, které můžete nyní využít při domácí přípravě.

CERMAT - Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2020

SCIO

ŠKOLA PO ŠKOLE

Aktuality

Výuka v souvislosti s Covid-19

V souvislosti s prevencí proti aktuálnímu virovému onemocnění a s tím souvisejícím nařízením Vlády...

+ více

Karanténa pro třídu 1. OA

Informujeme o uvedení třídy 1.OA do karantény z důvodu pozitivního výsledku jednoho z žáků.

+ více

2. kolo přijímacího řízení pro šk. r. 20/21

Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích vyhlašuje 2. kolo přijímacího...

+ více
Archiv aktualit ->

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice, s. r. o., střední škola